Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Betlejemskie Światło Pokoju w Starostwie Powiatowym

wydrukuj
Betlejemskie Światło Pokoju w Starostwie Powiatowym

Przed chwilą (20 grudnia 2019 r.) Światło Pokoju zostało przekazane przez harcerki z Drużyny Wodnej im. Gen. Mariusza Zaruskiego (przy SP 2 w Strzyżowie władzom powiatu i kierownictwu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Światełko odebrała kierownik Wydziału Organizacyjnego, pełniąca obowiązki sekretarza Powiatu - Celina Bałchan.

 „Światło, które daje moc…” - to hasło przewodnie tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju. Każdego roku Światło odbierane jest z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem następnie transportowane do Wiednia, gdzie ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego odebrał w tym roku Światło od słowackich skautów w Zakopanem. Stamtąd Światło rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby trafić za pomocą rąk harcerek i harcerzy do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju.

Betlejemski Ogień niech umacnia nasze braterstwo i współpracę dla dobra człowieka. Niech obudzi i pogłębi w nas wrażliwość na cudze potrzeby.

Przekazanie światła przez delegacje harcerzy nastąpi w Strzyżowie w niedzielę, 22 grudnia, po mszy św. wieczornej w obydwóch parafiach. Zainteresowane osoby prosimy, by przyniosły ze sobą lampiony.

[inf. SP 2 Strzyżów, inf. i fot. W. Plezia]