Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Agata Wyciślak ponownie dyrektorem SOSW we Frysztaku

wydrukuj
Agata Wyciślak ponownie dyrektorem SOSW we Frysztaku

Z dniem 1 września 2021 r. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego przedłużył powierzenie Agacie Wyciślak stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku na okres 5 lat szkolnych tj. do dnia 31 sierpnia 2026 roku.

Z dniem 31 sierpnia 2021 r. upływa okres, na który powierzono Agacie Wyciślak funkcję dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku. Wobec powyższego, w związku z możliwością, jaką daje § 11ha ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podjął decyzję o zamiarze przedłużenia powierzenia tego stanowiska na kolejne 5 lat szkolnych dotychczasowej pani dyrektor. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej SOSW we Frysztaku i organizacji związkowych przedstawiono jej kandydaturę Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty w Rzeszowie, który także wyraził pozytywną opinię.

Po podjęciu decyzji Uchwałą Nr 93/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego przedłużył powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku Agacie Wyciślak, która funkcję dyrektora sprawuje od 2001 roku. W dniu 18 sierpnia br. na posiedzeniu Zarządu A. Wycislak został wręczony akt powierzenia oraz list gratulacyjny Starosty Strzyżowskiego, w którym czytamy m.in. „Stanowisko Dyrektora to zaszczyt, ale również wielki obowiązek i ogrom pracy. Jednak znając Pani zaangażowanie oraz skuteczność w działaniu, o czym wielokrotnie mogliśmy się przekonać, współpracując z Panią przy realizacji różnych zadań, jesteśmy przekonani, że Pani doskonałe przygotowanie merytoryczne i wieloletnie doświadczenie zawodowe, połączone z ogromną odpowiedzialnością, chęcią do pracy, kreatywnością i troską o powierzoną placówkę, przełoży się na dalsze, wspaniałe efekty jej działalności”.

Na zdjęciu: Dyrektor SOSW we Frysztaku Agata Wyciślak z Zarządem Powiatu Strzyżowskiego.

[inf. M. Koś - kierownik Wydziału ES, opr. W. Plezia]