Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wzrasta zagrożenie osuwiskowe!

wydrukuj
Wzrasta zagrożenie osuwiskowe!

Ostrzeżenie o zagrożeniu osuwiskowym - komunikat państwowej służby geologicznej nr 1/2024

Komunikat pochodzi ze strony internetowej www.pgi.gov.pl   

Link do komunikatu: https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/15286-ostrzezenie-o-zagrozeniu-osuwiskowym-komunikat-panstwowej-sluzby-geologicznej-nr1-2024.html

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w ostatnich dniach na południu Polski, wzrosło zagrożenie osuwiskowe. Należy się spodziewać uaktywnienia istniejących i powstania nowych osuwisk. Zagrożenie dotyczy obszaru południowych części województwa śląskiego i małopolskiego.

Państwowa Służba Geologiczna (PSG) – Centrum Geozagrożeń ostrzega o możliwości uruchomienia się osuwisk w związku z trwającymi od kilku dni w południowej Polsce intensywnymi opadami deszczu. Dotyczy to przede wszystkim obszarów, na których suma opadów w okresie 7 dni osiąga wartości 150 mm na metr kwadratowy lub więcej. Lokalnie zanotowano już takie opady na południu województwa śląskiego. Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB opady takie zanotowano już w rejonach Bielska Białej. Sumaryczny opad deszczu (7 ostatnich dni) wynosi już 164,2 mm w Wapienicy, a w Bielsku Białej - 159,4 mm.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB (IMGW-PIB) na Śląsku                   i w Małopolsce można spodziewać się kolejnych opadów deszczu, co spowoduje, że                                w niektórych miejscach, zwłaszcza województwa śląskiego sumy opadów przekroczą 200 mm. Na pozostałym obszarze południowych części województw śląskiego i małopolskiego sumy opadowe mogą przekroczyć 100 mm. IMGW-PIB wydało już dla tych rejonów kraju ostrzeżenie trzeciego stopnia. 

Charakter opadu, z jakim mamy w ostatnich dniach do czynienia, wpływa bardzo niekorzystnie na stabilność stoków. W przypadku gdy sumy opadów w ciągu 7 dni przekroczą 200 mm, może dojść do uaktywnienia się osuwisk zwietrzelinowych i skalno-zwietrzelinowych, natomiast w przypadku przekroczenia już 100 mm do osuwisk płytszych zwietrzelinowych. Osunięcia mogą być bardzo dynamiczne, jak i bardzo powolne. Oba przypadki mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i powodować straty materialne.

PSG zaleca zwracanie uwagi na stan gruntu i zgłaszanie informacji o niepokojących ruchach ziemi, pojawianiu się szczelin w gruncie, nagłej ucieczce wód w studniach, spękań obiektów budowlanych itp. Procesy osuwiskowe mogą występować z pewnym opóźnieniem w stosunku do opadów, dlatego ich intensyfikacja może nastąpić w kolejnych tygodniach.

Najbardziej narażone są obszary, które objęte były ruchami masowymi w przeszłości.

Ostrzeżenie zostało wysłane do:

  • Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim,
  • Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim,
  • Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa                            w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB (PIG-PIB) w ramach Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) prowadzi inwentaryzację osuwisk w Polsce. Z lokalizacją dotychczas rozpoznanych osuwisk można zapoznać się za pośrednictwem internetowej aplikacji SOPO: mapa.osuwiska.pgi.gov.pl

W przypadku pojawienia się niepokojących przejawów ruchów masowych ziemi, powstania realnego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz infrastruktury, władze samorządowe powinny niezwłocznie zgłosić ten fakt do PIG – PIB.

telefonicznie: 12 290 1385

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: osuwiska.interwencje@pgi.gov.pl

Inne dane kontaktowe:

dr Tomasz Wojciechowski
Kierownik Centrum Geozagrożeń
tel.: 12 290 13 85 tel. kom.: 783 834 013

tomasz.wojciechowski@pgi.gov.pl

dr Paweł Kwecko
Zastępca Kierownika Centrum Geozagrożeń
tel.: 22 459 25 22 tel. kom.: 512 536 490

pawel.kwecko@pgi.gov.pl

 

prof. dr hab. Krzysztof Szamałek
Dyrektor
Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.