Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Publiczny Transport Zbiorowy

wydrukuj
Publiczny Transport Zbiorowy

OGŁOSZENIE

o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu strzyżowskiego

 

  1. Podstawa prawna:

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 i 4, w związku z art.19 ust.1 pkt 2 i 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778).

 

2. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Powiat Strzyżowski, ul. Przecławczyka 15,  38-100 Strzyżów.

 

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Organizator dokona wyboru operatora w trybie art. 19 ust. 1 pkt 1-3 lub   bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 -  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

 

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy:

4.1 Określenie rodzaju transportu:

transport drogowy, przewozy autobusowe,

4.2 Linia komunikacyjna, linie komunikacyjne lub sieć komunikacyjna objęta przedmiotem zamówienia:

a) Huta Gogołowska – Stępina – Cieszyna – Frysztak – Wiśniowa – Strzyżów

b) Gwoźnica Górna – Konieczkowa – Niebylec – Lutcza – Żyznów - Strzyżów

c) Pstrągowa – Czudec – Glinik Zaborowski – Żarnowa – Strzyżów

oraz dodaje się linie:

            d) Jaszczurowa – Stępina – Cieszyna  – Wiśniowa – Kożuchów – Strzyżów.

e) Blizianka – Niebylec – Gwoździanka – Baryczka – Połomia – Żarnowa –    Strzyżów.

 

5. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania:

Grudzień 2024 r.

 

6. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

 

7. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Strzyżowskiego,

Strona internetowa Powiatu Strzyżowskiego,

Tablica informacyjna w budynku siedziby Powiatu Strzyżowskiego.