Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

233. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

wydrukuj
233. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczysty przemarsz ulicami Strzyżowa, złożenie kwiatów pod pomnikami Pamięci Narodowej, Msza św. w intencji Ojczyzny, Apel Pamięci i salwa honorowa, część artystyczna oraz bieg uliczny to najważniejsze elementy obchodów 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Strzyżowie rozpoczęto uroczystym przemarszem z ul. Daszyńskiego pod przewodnictwem Strzyżowskiej Orkiestry Dętej. Pochód zatrzymał się na chwilę na ulicy 700-lecia Strzyżowa przy cmentarzu św. Michała, gdzie przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego oraz delegacje powiatu, gminy i miasta złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Katyńskim oraz na Cmentarzu Żołnierzy Poległych w I i II wojnie światowej. Następnie w kościele farnym została odprawiona msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny. Homilię wygłosił dziekan dekanatu strzyżowskiego ks. dr Jan Wolak. Nawiązał w niej nie tylko do historycznej daty uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ale także do decydujących o niepodległości Polski wydarzeń, w których kluczową rolę odegrała modlitwa do Matki Boskiej Królowej Polski. Zaś na zakończenie przytoczył słowa z „Modlitwy” barda Jacka Kaczmarskiego:

„Jeśli nas Matka Boska nie obroni,
To co się stanie z tym narodem?
Codziennie modły więc zanoszę do Niej,
 By ocaliła nas przed głodem.

Przed głodem ust, którym zabrakło chleba,
Przed głodem serc, w których nie mieszka miłość,
Przed głodem zemsty, której nam nie trzeba,
Przed głodem władzy, co jest tylko siłą.

Jeśli nas Matka Boska nie obroni,
To co się stanie z Polakami?
 Codziennie modły więc zanoszę do Niej,
By ocaliła nas – przed nami…”

Po mszy św. pochód przemaszerował do Rynku, gdzie delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości i dalej na plac przy Domu Kultury „Sokół”. Tu pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego miała miejsce druga część obchodów 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszego w Europie i drugiego na świecie aktu prawnego suwerennego państwa. Gospodarzami uroczystości byli wicestarosta strzyżowski Tomasz Garncarski oraz zastępca burmistrza Strzyżowa Paweł Midura. Rozpoczął je odegrany przez orkiestrę pod dyr. tamburmajora Agnieszki Cynar „Hymn generalski”. Po przywitaniu dowódcy 21. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej im, gen. dyw. J. L. Zająca – podpułkownika Radosława Jezierskiego nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie krótkie przemówienia wygłosili: Zastępca Burmistrza Paweł Midura i Wicestarosta Strzyżowski Tomasz Garncarski, który na zakończenie swego wystąpienia podziękował licznym pocztom sztandarowym: wojska, Strzelców, powiatowych służb mundurowych, szkół, instytucji i zakładów pracy, organizacji politycznych i pozarządowych oraz delegacjom i uczestnikom obchodów a także organizatorom Święta Konstytucji. Z okazji Święta okolicznościowy list do mieszkańców powiatu od Wojewody Podkarpackiego Teresy Kubas Hul odczytał dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Tomasz Cyran.

Podniosły charakter uroczystości miał Apel Pamięci oraz salwa honorowa Kompanii Reprezentacyjnej 21. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej. Następnie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego i Walk Niepodległościowych złożył w imieniu Wojewody Podkarpackiego dyr. Tomasz Cyran oraz delegacje Starosty Strzyżowskiego z udziałem Tomasza Garncarskiego, Małgorzaty Skalskiej-Nieroda, Tadeusza Niemca i Burmistrza Strzyżowa reprezentowanej przez Pawła Midurę, Mieczysława Marczaka i Mariusza Gorczycę. Wiązanki kwiatów złożyły także delegacje: Burmistrza elekta w składzie: Agata Gadziała, Piotr Tomkowicz i Grzegorz Baran; służb mundurowych: Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie, którą reprezentował p.o. komendanta mł. insp. Mirosław Kawa, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie reprezentowanej przez komendanta powiatowego st. bryg. Rafała Rutynę oraz Wojska Polskiego reprezentowanego przez dowódcę ppłk. Radosława Jezierskiego; Jednostki Strzeleckiej 2020 im. kpt. Zygmunta Patryna pseudonim „Słowik” w Strzyżowie pod dowództwem p.o. dowódcy st. chor. Mateusza Gałuszki; Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości  w Strzyżowie oraz od nowo wybranych radnych Rady Powiatu Strzyżowskiego w składzie Robert Godek, Wacław Szary, Piotr Szopa i Tomasz Wójtowicz; NSZZ „Solidarność” Region Rzeszowski Oddział w Strzyżowie z przewodniczącą Oddziału Anną Dziadek. Tradycyjnie już kwiaty pod Pomnikiem Marszałka złożyły dzieci z Przedszkola Samorządowego „Michałki” w Strzyżowie. Oficjalną część Święta na placu DK „Sokół” zakończyła chwila odprowadzenia sztandaru wojskowego, kompanii honorowej oraz pozostałych sztandarów przy dźwiękach „Marsza Pierwszej Brygady”. Artystycznym akcentem obchodów był występ dzieci z Przedszkola Samorządowego „Michałki” w sali widowiskowej strzyżowskiego „Sokoła”. Dzieci przedstawiły montaż słowno-muzyczny o podniosłym, patriotycznym charakterze. Natomiast na sportowo można było się spełnić, uczestnicząc w ulicznym Biegu Konstytucji o Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa, który wczesnym popołudniem ruszył z placu targowego w Strzyżowie. Rozegrany został na pięciu dystansach a pierwsi na trasę wybiegli najmłodsi, następnie uczniowie szkół ponadpodstawowych, a na koniec dorośli oraz zawodnicy nordic walking. Wyniki sportowej rywalizacji i zdjęcia na: https://www.facebook.com/PCKiTWisniowa/?locale=pl_PL oraz film na itvpoludnie: http://itvpoludnie.pl/bieg-konstytucji-3-maja-o-puchar-starosty-strzyzowskiego-i-burmistrza-strzyzowa/

Film z obchodów 233 rocznicy Konstytucj 3 Maja w Strzyzowie na: http://itvpoludnie.pl/swieto-konstytucji-3-maja-w-strzyzowie/

Inf. i fot. W. Plezia