Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zajęcia klubowe w WTZ

wydrukuj
Zajęcia klubowe w WTZ

Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyznaczył od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r. termin naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Termin ten dotyczy zajęć klubowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy) począwszy od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.

Wnioski o dofinansowanie zajęć klubowych Warsztaty Terapii Zajęciowej można składać w terminie do dnia 18 listopada 2022 roku na adres Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów.

Szczegółowe informacje nt. programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „O Funduszu” – „Programy i zadania PFRON” – „Programy realizowane obecnie” – „Zajęcia klubowe w WTZ”.