Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wyniki matur w Powiecie Strzyżowskim najlepsze w województwie i okręgu.

wydrukuj
Wyniki matur w Powiecie Strzyżowskim najlepsze w województwie i okręgu.

Wyniki matur w 2020 r w szkołach prowadzonych przez Powiat Strzyżowski są najlepsze w województwie podkarpackim i okręgu OKE Kraków.

Jak wynika z informacji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie o wynikach egzaminu maturalnego w 2020 r. po wszystkich sesjach - szkoły prowadzone przez Powiat Strzyżowski miały najwyższą zdawalność w województwie podkarpackim i w całym okręgu OKE Kraków, która obejmuje swym zasięgiem trzy województwa: małopolskie, lubelskie i podkarpackie.

Szkoły prowadzone przez Powiat Strzyżowski uzyskały 91% zdawalności ogółem, co uplasowało Powiat Strzyżowski na I miejscu na 25 powiatów w województwie i na I miejscu w okręgu, z tego:

- zdawalność w liceach ogólnokształcących (LO Strzyżów i LO dla Dorosłych w ZST Strzyżów) ukształtowała się na poziomie 98%, co dało II miejsce w województwie,

- zdawalność w technikach (technikum w ZST Strzyżów i technikum w ZS Czudec) – na poziomie 86%, co dało I miejsce w województwie.

Gratulacje dla maturzystów i uczących ich nauczycieli.

Inf. wł.