Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wręczono stypendia im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego

wydrukuj
Wręczono stypendia im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego

W dniu 27 września 2023 r. na LVI sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego zostały wręczone dyplomy za uzyskanie stypendiów naukowych z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży Szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski. W tym roku Rada przyznała łącznie 215 stypendiów. Fundatorami stypendiów są Powiat Strzyżowski oraz Kapituła Kolegiacka w Strzyżowie.

Stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego w obecnym kształcie są przyznawane w czterech kategoriach, a przy ich przyznawaniu brana jest pod uwagę tylko średnia ocen i szczególne osiągnięcia na olimpiadach i konkursach.

Kategoria I to absolwenci szkół podstawowych, którzy ukończyli szkołę ze średnią co najmniej 4,75 i wybrali do dalszego kształcenia szkoły prowadzone przez Powiat Strzyżowski. W tej kategorii stypendium otrzymało 117 osób.

Kategoria II to uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75. W tej kategorii przyznano stypendia 83 osobom.

Kategoria III to uczniowie/absolwenci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy co najmniej zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej, zgodnie z aktualnym wykazem olimpiad zatwierdzonych przez MEiN. W tej kategorii przyznano stypendia 2 osobom.

Kategoria IV to uczniowie klas programowo najwyższych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy zamierzają kontynuować naukę na studiach wyższych systemem dziennym, a na świadectwie ukończenia szkoły osiągnęli średnią co najmniej 4,75. W tej kategorii przyznano 13 stypendiów.

Łącznie w roku szkolnym 2023/2024 przyznano 215 stypendiów. W kategorii I stypendysta otrzyma 1.000 zł w ciągu roku szkolnego, czyli po 100 zł miesięcznie; w kategorii II i III stypendysta 1.500 zł w ciągu roku szkolnego, czyli po 150 zł miesięcznie, natomiast w kategorii IV otrzyma jednorazowo 500 zł. Łączna kwota stypendiów na rok szkolny 2023/24 to 251.000 zł z czego Powiat Strzyżowski przekazał 243.900 zł a Kapituła Kolegiacka 7.100 zł. Dyplomy za uzyskanie stypendiów naukowych dla uczniów i absolwentów zostały wręczone w dniu 27.09.2023 r. dyrektorom szkół.

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Chuchla wręczyła dyplomy dla stypendystów na ręce dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie Ilony Nowickiej. Dyplomy stypendystom z Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie wręczył na ręce dyrektora szkoły Adama Witka ksiądz dr Jan Wolak prepozyt Strzyżowskiej Kapituły Kolegiackiej, a dyplomy stypendystów Zespołu Szkół w Czudcu z rąk starosty strzyżowskiego Bogdana Żybury odebrał dyrektor Ryszard Wacko. Natomiast dyplomy dla stypendystów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku wręczył dyrektor Agacie Wyciślak - wicestarosta Tomasz Garncarski. Dyplomy dla stypendystów z kategorii IV, czyli absolwentów szkół zostały przesłane pocztą na adres wskazany we wniosku.

W imieniu stypendystów, ale przede wszystkim dyrektorów i nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski głos zabrała Ilona Nowicka - dyrektor LO w Strzyżowie, która dziękując za ufundowane stypendia dla uczniów i absolwentów oraz za stworzenie możliwości corocznego pobierania stypendiów podkreśliła ich wartość socjalną i motywującą do dalszego rozwoju oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności.

[inf. Wydział ES Starostwa, opr. W. Plezia, fot. Rafał Godek]