Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Władysław Ortyl Honorowym Obywatelem Powiatu Strzyżowskiego

wydrukuj
Władysław Ortyl Honorowym Obywatelem Powiatu Strzyżowskiego

18 września 2018 r. w nowej sali audiowizualnej Starostwa Powiatowego w Strzyżowie odbyła się ceremonia wręczenia przyznanego po raz pierwszy w historii powiatu strzyżowskiego przez Radę Powiatu uchwałą Nr L/327/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.  tytułu Honorowego Obywatela Powiatu Strzyżowskiego. Ten zaszczytny tytuł przyznany został Panu Władysławowi Ortylowi w uznaniu różnorodnych zasług dla społeczności powiatu strzyżowskiego. Uroczystość miała miejsce w trakcie LIII sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego, podczas której dokonano także pobłogosławienia nowych pomieszczeń powstałych po przebudowie i rozbudowie budynku przy ul. Parkowej 7.

Przychylając się do wniosku Starosty Strzyżowskiego Pana Roberta Godka z dnia 19 czerwca br., Rada Powiatu Strzyżowskiego na mocy uchwały Nr L/327/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. nadała Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Panu Władysławowi Ortylowi tytuł Honorowego Obywatela Powiatu Strzyżowskiego. Nadanie tego tytułu jest wyrazem uznania i szczególnego szacunku dla jego działalności i zasług dla Powiatu Strzyżowskiego.

Uroczystość wręczenia Panu Marszałkowi aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Powiatu Strzyżowskiego wraz z okolicznościowym medalem odbyła się 18 września 2018 r. w sali audiowizualnej Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Rozpoczął ją Pan Starosta Robert Godek od odczytania wniosku w sprawie nadania zaszczytnego, pierwszego w historii naszego powiatu tytułu Honorowego Obywatela Powiatu Strzyżowskiego Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Panu Władysławowi Ortylowi.

Jak mówił: Pan mgr inż. Władysław Ortyl, pełniąc funkcję Marszałka Województwa Podkarpackiego, doprowadził do realizacji inwestycji o fundamentalnym znaczeniu dla społeczności powiatu strzyżowskiego, oczekiwanych od wielu dziesięcioleci, dzięki którym istotnie zwiększy się potencjał rozwojowy powiatu strzyżowskiego. Należą do nich m.in.: budowa obwodnic Czudca i Strzyżowa, rewitalizacja linii kolejowej Rzeszów - Jasło oraz systematyczne działania na rzecz przygotowania budowy kolejnych odcinków drogi ekspresowej S19, włączających obszar powiatu strzyżowskiego do ogólnopolskiej i europejskiej sieci autostrad i dróg szybkiego ruchu. Pan Władysław Ortyl wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach na terenie powiatu strzyżowskiego, w tym w sesjach Rady Powiatu i posiedzeniach Zarządu Powiatu, a także w wielu innych wydarzeniach, wspierając działania różnych podmiotów, nie tylko w zakresie inwestycji publicznych, ale również m.in. w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji. Podejmował i nadal podejmuje różnorodne, wielokierunkowe działania, służące stworzeniu jak najlepszych rozwiązań dla pokonania problemów i barier rozwojowych społeczności i mieszkańców powiatu strzyżowskiego, zarówno jako Wiceminister Rozwoju Regionalnego, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Marszałek Województwa Podkarpackiego. Na terenie naszego powiatu, jak i na forum wojewódzkim, ogólnopolskim, europejskim publicznie wyrażał swoją sympatię do powiatu strzyżowskiego, promując jego walory przyrodnicze, kulturowe i gospodarcze [...].

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Strzyżowskiego Pan Marek Jurzysta odczytał treść uchwały, nadającej Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Panu Władysławowi Ortylowi tytuł Honorowego Obywatela Powiatu Strzyżowskiego, po czym nastąpiło uroczyste przekazanie aktu nadania wraz z okolicznościowym medalem. Gość honorowy otrzymał od radnych także kwiaty, a od przedstawiciela podmiotów gospodarczych z terenu powiatu upominki w postaci m.in. karnetu na narty i pobytu w hotelach.

Pan Marszałek Ortyl, odbierając wyróżnienie, podkreślił, że jest to dla niego ogromny zaszczyt, zwłaszcza że tytuł ten został przyznany po raz pierwszy. W swojej wypowiedzi odniósł się do realizowanych obecnie na terenie powiatu strzyżowskiego dwóch inwestycji, dotyczących budowy obwodnic Strzyżowa i Czudca, które w przyszłości wraz z drogą ekspresową S19 przebiegającą m.in. przez powiat strzyżowski znacznie poprawią komunikację pomiędzy stolicą naszego województwa a jego południowo-zachodnią częścią. Jak podkreślał, miejscem kluczowym dla usprawnienia tej komunikacji będzie węzeł w Babicy, który wybudowany zostanie w ramach realizacji pierwszego etapu drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do Barwinka. Pan Marszałek wspomniał w tym miejscu sesję Rady Powiatu w Strzyżowie, podczas której wypracowano m.in. stanowisko proponujące budowę odcinka drogi S-19 do Babicy, a także budowę drogi 988 Babica-Strzyżów-Wiśniowa-Twierdza-Warzyce wg opracowanego programu funkcjonalno - użytkowego z obwodnicami: Czudca, Strzyżowa i Wiśniowej. Na zakończenie zadeklarował dalszą współpracę z samorządami z terenu powiatu strzyżowskiego.

Podczas LIII sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego ks. dr Jan Wolak - proboszcz strzyżowskiej parafii farnej pobłogosławił przygotowane przez pracowników krzyże oraz nowe pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Starostwa Powiatowego utworzone po przebudowie i rozbudowie budynku przy ul. Parkowej 7 na potrzeby jednostek samorządu powiatowego. W uroczystości, oprócz wyżej wymienionych, udział wzięli także: Pan Jerzy Paszek Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Pan Marcin Gąsior Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie, przedstawiciele Wykonawcy: Pani Alina Moskal właściciel firmy „Rembud" i Pan Tomasz Wojtyna Zastępca Prezesa Zarządu oraz Pan Jerzy Armata Kierownik Wydziału Inwestycji i Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie prowadzona była w latach 2017-2018. W ramach realizacji tego zadania m.in. przebudowano pomieszczenia i ciągi komunikacyjne na I piętrze, dostosowując je do potrzeb osób niepełnoprawnych, zmodernizowano instalację elektryczną, ocieplono wewnętrzne ściany oraz wymieniono drzwi, dobudowano windę zewnętrzną, przebudowano schody zewnętrzne, a także dobudowano kilka pomieszczeń, w tym z przeznaczeniem na salę audiowizualno - szkoleniową. Zakupiony przez samorząd powiatowy w Strzyżowie budynek, w którym na parterze mieści się Poczta, został połączony z siedzibą Starostwa Powiatowego w Strzyżowie poprzez łącznik komunikacyjny na poziomie I piętra, gdzie po przebudowie przeniesione zostało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie, dotychczas funkcjonujące na ostatnim piętrze Powiatowej Przychodni Zdrowia w Strzyżowie. W ramach zadania gruntownej modernizacji poddane zostało także II piętro budynku, gdzie swą siedzibę ma Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzyżowie. Projekt zakładał także zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 28 kW w celu wytworzenia energii dla zasilania pompy ciepła, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz technologii inteligentnego zarządzania.

W drugiej części obrad Rada Powiatu Strzyżowskiego przyznała stypendia naukowe uczniom i absolwentom szkół, dla których organem prowadzącym jest samorząd powiatowy w Strzyżowie.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z w/w. wydarzeń na stronie Internetowej Telewizji Południe pod adresem www.itvpoludnie.pl.

[Inf. i zdjęcie A. Zielińska]