Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Warsztaty prawne w szkołach średnich powiatu strzyżowskiego

wydrukuj
Warsztaty prawne w szkołach średnich powiatu strzyżowskiego

Fundacja Pasieka Fundacja Rozwoju i Wsparcia w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej prowadziła cykl szkoleń prawnych dla uczniów ze szkół średnich w powiecie strzyżowskim.

Fundacja przeprowadziła cykl szkoleń prawnych dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych: Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie, Zespół Szkół w Czudcu. Zajęcia przeprowadzone były w formie warsztatów przez adwokatów oraz radców prawnych współpracujących z Fundacją. Charakter spotkań polegał na możliwie szerokim rozpowszechnieniu najważniejszych informacji prawnych dla młodzieży, tak aby właściwie kształtować ich postawy obywatelskie oraz inicjować głębsze zainteresowanie aspektami prawnymi.

Główną tematyką zajęć była kwestia odpowiedzialności karnej i cywilnej zarówno nieletnich, jak i pełnoletnich - jakie konsekwencje grożą m.in. za zniesławienie, zniewagę kolegi, nauczyciela, odpowiedzialności za powszechnie znany "hejt", czyli niepochlebne, obraźliwe komentarze na forach internetowych i mediach społecznościowych. Szkolenia prawne wskazywały też uczniom, jak bezpiecznie poruszać się w sieci internetowej, jak rozpoznać i reagować na próby wyłudzenia pieniędzy czy danych osobowych, a także jak dbać o swoje cyberbezpieczeństwo oraz co zrobić, gdy zostanie ono naruszone.

Warsztatowa forma zajęć dała uczniom możliwość swobodnej wymiany poglądów oraz spostrzeżeń z prowadzącym profesjonalnym prawnikiem, a także zadawania pytań często wykraczających poza program spotkania. Warsztatom z towarzyszyła żywa dyskusja opatrzona autentycznymi przykładami z kancelarii prawnej. Umożliwiło to uczestnikom nie tylko poznanie przepisów prawa, ale także właściwe spojrzenie i przygotowanie argumentacji w sytuacji zagrożenia i konieczności podjęcia właściwych decyzji.

Atmosfera luźnej rozmowy sprzyjała nie tylko atrakcyjności zajęć, ale także efektywnemu wykorzystaniu prezentowanych przykładów „tu i teraz” przez prowadzącego, a przez to realnemu angażowaniu młodzieży szkolnej w zajęcia.

[inf. K. Grześkiewicz, opr. W. Plezia]