Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Szkoły prowadzone przez Powiat Strzyżowski wśród najlepszych

wydrukuj
Szkoły prowadzone przez Powiat Strzyżowski wśród najlepszych

W zestawieniu najlepszych liceów miesięcznika „Perspektywy”, trzeci raz z rzędu Liceum Ogólnokształcące im A. Mickiewicza zdobyło srebrną odznakę a Zespół Szkół Technicznych wśród techników brązową odznakę.

Strzyżowskie LO im. Adama Mickiewicza po raz kolejny znalazło się wśród najlepszych szkół w zestawieniu miesięcznika edukacyjnego dla młodzieży „Perspektywy”. Trzeci raz z rzędu zdobywając srebrną odznakę i udowadniając tym samym, jak silną i trwałą pozycję zajmuje na edukacyjnej mapie województwa. 24. miejsce w Rankingu Liceów 2021 w województwie wojewódzkim i 453. miejsce w Polsce – te liczby mówią same za siebie!

W tym roku do grona najlepszych techników dołączył też Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie, który w Rankingu Techników 2021 w województwie podkarpackim uplasował się na wysokim 20. miejscu (w Polsce 334. miejsce) zdobywając brązową odznakę. Należy wspomnieć, że wcześniej ZST był w 2013 r. sklasyfikowany na 24. a w 2012 r. na 21. miejscu w województwie. 

Wielkie gratulacje i podziękowania dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców za Srebrną i Brązową Szkołę. BRAWO!

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczyła dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kryteria Rankingu Liceów 2021 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2021 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Przygotowano również podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi, obejmujące łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce, opublikowane zostały na portalu edukacyjnym: www.licea.perspektywy.pl, www.technika.perspektywy.pl.

Inf. „Perspektywy”, opr. W. Plezia