Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Święto Honorowych Dawców Krwi w Wiśniowej

wydrukuj
Święto Honorowych Dawców Krwi w Wiśniowej

W sobotę, 17 listopada 2018 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji przypadających w dniach 22-26 listopada Dni Honorowego Dawstwa Krwi. Uroczystość była okazją do podziękowania i wręczenia honorowych odznaczeń oraz nagród osobom z terenu powiatu strzyżowskiego, które bezinteresownie oddają krew dla innych. Do wspólnego świętowania swoich członków i zaproszonych gości zaprosił Klub Honorowego Dawcy Krwi przy Oddziale Rejonowym PCK w Strzyżowie na czele z Prezesem Panem Stanisławem Stasiowskim.

Uroczystość Honorowych Dawców Krwi rozpoczęła się w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Wiśniowej od wspólnego odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego i uczestnictwa we Mszy św. W wygłoszonym kazaniu ksiądz homiliant, odwołując się do encykliki „Dives in Misericordia" Świętego Jana Pawła II, podjął temat czynienia dobra dla innych. Jak mówił, człowiek, który robi coś pozytywnego, nie może oczekiwać wdzięczności, gdyż już samo to, co robi, powinno być dla niego formą zapłaty. Liturgię Mszy świętej ubogacił śpiewem występ chóru męskiego „Echo" z Wiśniowej pod dyrekcją Jana Augustyna oraz kapeli góralskiej „Ciardasie" z Czarnej Góry (Gmina Bukowina Tatrzańska).

Po skończonym nabożeństwie korowód zasłużonych dawców krwi i zaproszonych gości, prowadzony przez góralską orkiestrę, przemaszerował do Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej, gdzie miały miejsce główne obchody święta.

Tę część uroczystości rozpoczął Prezes Klubu Honorowego Dawcy Krwi przy Oddziale Rejonowym PCK w Strzyżowie, a jednocześnie wieloletni krwiodawca Pan Stanisław Stasiowski od przywitania zaproszonych gości i zasłużonych honorowych dawców krwi z terenu powiatu strzyżowskiego. Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli m.in. Pan prof. nadzw. dr hab. Antoni Olak, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie, a zarazem W-ce Prezes Zarządu Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie, Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek z żoną, Wójt Gminy Wiśniowa Pan Marcin Kut, a zarazem honorowy dawca krwi, Sekretarz Powiatu Pan Jacek Boho z żoną, Pani Agata Wyciślak Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku. Pan Stanisław Stasiowski przedstawił krótki rys historyczny Polskiego Czerwonego Krzyża w Polsce w związku z przyszłoroczną, 100 - rocznicą jego powstania, przypomniał ubiegłoroczne obchody jubileuszu 40 - lecia strzyżowskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi, podczas którego firma „Wilga Fruit Sp. z o. o." z Piwonina przekazała krwiodawcom z powiatu strzyżowskiego sztandar, obecny podczas tegorocznych uroczystości, zarówno w kościele, jak i w budynku PCKiT w Wiśniowej. Na koniec Prezes Klubu złożył podziękowania i życzył wszystkim byłym i obecnym honorowym dawcom krwi wszelkiej pomyślności.

Obchody Dni Honorowego Dawstwa Krwi były okazją do wręczenia nagród i odznaczeń zasłużonym honorowym dawcom krwi z terenu powiatu strzyżowskiego. Minister Zdrowia odznaczył odznaką „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" następujące osoby: Panią Monikę Baje, Panią Katarzynę Gorczycę, Panią Justynę Mijal, Pana Ryszarda Godka Pana Jana Kluskę, Pana Józefa Maca, Pana Krzysztofa Mijal, Pana Leszka Modliszewskiego, Pana Łukasza Nowaka, Pana Wacława Pałysa, Pana Tomasza Wójcika i Pana Andrzeja Wnęka. W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny - bezinteresownie oddawanie krwi Zarząd Okręgowy PCK przyznał odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi": Panu Bartłomiejowi Stasiowskiemu po oddaniu 18 litrów krwi, Panu Józefowi Gorczycy za 12 litrów krwi oraz Pani Agacie Wojnarowskiej i Panu Krzysztofowi Strzępkowi po oddaniu 6 litrów krwi. Odznakę honorową Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymali ponadto: Pan Leszek Modliszewski, Pan Andrzej Szczygieł i Pan Wacław Pałys. Osoby czynnie zaangażowane w ideę honorowego krwiodawstwa otrzymały również upominki ufundowane przez samorząd powiatowy w Strzyżowie i Gminę Strzyżów, figurki serca ukrytego w dłoniach za nieoceniony dar dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego oraz propagowanie idei Czerwonego Krzyża i Honorowego Krwiodawstwa, a także pamiątkowe medale wybite z okazji 60 - lecia powstania Klubów Honorowych Dawców Krwi w Polsce. Pamiątkowe medale otrzymali także: Pan Robert Godek, Pan Jacek Boho, Pani Agata Wyciślak oraz kapela góralska „Ciardasie", która przygrywała uczestnikom tegorocznego święta podczas dalszej części sobotniego wieczoru.

[Inf. i zdjęcie: A. Zielińska]