Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

wydrukuj
Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Zarząd Powiatu Strzyżowskiego kolejny raz ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Stypendium może być przyznane studentowi, który kształci się na kierunku lekarskim od IV do VI roku studiów magisterskich stacjonarnych lub niestacjonarnych. Wysokość stypendium to 2.000 zł miesięcznie.

       Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie trzy warunki: 1. kształci się na kierunku lekarskim od IV do VI roku studiów magisterskich stacjonarnych lub niestacjonarnych, 2. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w chwili składania wniosku, 3. zawrze umowę, w której zobowiąże się do podjęcia pracy w ZOZ Strzyżów.

       Wnioski należy składać w terminie do dnia 29.09.2023 r. osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Strzyżowie lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów lub na adres: starostwo@strzyzowski.pl

       Stypendium ma charakter finansowy i jest przyznawane na okres maksymalnie do 9 miesięcy w każdym roku studiów począwszy od podpisania umowy do czasu planowanego zakończenia okresu kształcenia. Wysokość stypendium wynosi 2.000 zł miesięcznie.

O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu Strzyżowskiego po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami.

Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o przyznanie ww. stypendium wraz z dokumentami jakie należy złożyć są dostępne na stronie powiatu pod adresem: www.strzyzowski.pl (BIP - zakładka „Stypendia”) oraz w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie pod numerem tel. 17 2765 000 w. 38.

[inf. Wydział ES Starostwa Powiatowego]