Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2020 im. kpt. Zygmunta Patryna ps. ,,Słowik" w Strzyżowie mają swoją siedzibę!

wydrukuj
Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2020 im. kpt. Zygmunta Patryna ps. ,,Słowik" w Strzyżowie mają swoją siedzibę!

Historia strzyżowskiej jednostki strzeleckiej (wcześniej pododdziału jednostki rzeszowskiej 2021) liczy 12 lat. Strzelcy wrośli szybko w realia życia społecznego naszej małej ojczyzny - także dlatego, że Strzyżów ma bogate tradycje patriotyczne – przed wojną Związek Strzelecki liczył około 150 członków. Ostatnim przedwojennym dowódcą był kpt. Zygmunt Patryn, ps. „Słowik”, strzelec, żołnierz WP i bohater walki z hitlerowskim okupantem, którego imię z dumą nosi nasza jednostka. Obecnie mamy 60 strzelców i członków kadry, więc nie zbliżyliśmy się jeszcze do stanu z II RP, ale nie zapominajmy o innych uwarunkowaniach tamtej służby (wszak wtedy zbliżała się wojna).

Wszystko zaczęło się październiku 2008 roku, kiedy to z inicjatywy burmistrza Strzyżowa Marka Śliwińskiego miało miejsce spotkanie „grupy inicjatywnej” - przedstawiciele JS 2021 im. Leopolda Lisa-Kuli z Rzeszowa, na czele z insp. Markiem Strączkiem, insp. Barbarą Gajewską i pułk. Marianem Milewskim, zachęcili młodzież i kadrę do wstąpienia w szeregi naszej organizacji. Z członków „założycieli” z 2008 r. w czynnej służbie pozostają wciąż: p.p. Robert Adamczyk, Waldemar Góra, Marzena Łącka, Piotr Rędziniak, Marek Śliwiński, Marta Utnicka oraz oficer WP por. Mirosław Chmiel.

Pierwszym dowódcą był przez wiele lat st. chor. ZS Waldemar Góra, następnie obowiązki te pełnili panowie: st. chor. Robert Adamczyk i st. sierż. Krzysztof Białek. Od września 2017 roku funkcję dowódcy sprawuje mł. insp. Maksymilian Rojowski, nasz wychowanek, który przeszedł u nas całą długą strzelecką drogę. Rzadko spotyka się tak oddanego Sprawie, pracowitego i przedsiębiorczego młodego człowieka, który poruszył niebo i ziemię, aby zapewnić strzelcom wyposażoną siedzibę, a wcześniej utworzyć samodzielną jednostkę i Stowarzyszenie Strzeleckie im. kpt. Zygmunta Patryna, skupiające sympatyków Strzelca.

Wracając do historii: dnia 11 listopada 2008 r. nastąpił bardzo uroczysty moment – kombatanci przekazali swój sztandar Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Strzyżowie naszemu pododdziałowi. Zapewne mieszkańcy pamiętają tę wzruszającą chwilę – młodzi strzelcy: Robert Pasek, Jacek Markowicz i Sławomir Teper przejęli sztandar z rąk kombatantów, z których nieżyjący już kapral Bolesław Lechowicz oraz porucznicy Tadeusz Lutak i Henryk Kluska służyli jeszcze w przedwojennym Strzelcu. Szczególna więź łączy nas właśnie z kombatantami i ich opiekunem p. Jadwigą Pieńkowską  - od nich czerpiemy wzorce do naśladowania w myśl idei: „Bóg, Honor i Ojczyzna”.

 Przełomowym wydarzeniem w naszej historii stało się utworzenie dnia 14 grudnia 2018 r. samodzielnej JS 2020 im. kpt. Zygmunta Patryna PS. „Słowik” oraz powstanie dnia 23 września 2019 r. Stowarzyszenia Strzeleckiego, także imienia naszego patrona.  

Od początku mieliśmy wspaniałych sojuszników: przede wszystkim kadrę ZS „Strzelec” Józefa Piłsudskiego (wcześniej: OSW „Strzelec”), pomagali nam serdeczni druhowie z zaprzyjaźnionych jednostek: Sędziszowa, Nawsia, Kolbuszowej i Brzeska, władze samorządowe (gminy i powiatu Strzyżów), owocnie współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami: gościnną Biblioteką Publiczną, Towarzystwem Miłośników Ziemi Strzyżowskiej, NSZZ „Solidarność”, Instytutem Pamięci Narodowej, Domem Kultury, Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej, Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ochotniczymi strażami pożarnymi i wielu innymi. Większość uroczystości religijnych przebiega z naszym udziałem i cenimy sobie współpracę z parafiami rzymskokatolickimi naszego dekanatu. W SP nr 2 w Strzyżowie mamy wielkie wsparcie w osobach całej dyrekcji, a przede wszystkim p. dyr. Wiesława Łuszczki i p. M. Sołtys. Nie przetrwalibyśmy bez pomocy Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie - wkład strażaków jest nie do przecenienia; jesteśmy dumni i wdzięczni, że gościli nas w swych progach, szkolili i wspierali w służbie.

  Nie sposób wymienić wszystkich strzeleckich działań, ale  mamy nadzieję, iż młodzież w zielonych beretach godnie podtrzymuje ponadstuletnią tradycję, rozpoczętą przez komendanta Józefa Piłsudskiego.  Jesteśmy dumni, że Podkarpacie – także i dzięki nam – jest najsilniejszym obszarem strzeleckim w Polsce.

Dnia 24 lipca 2020 r., w piękny, słoneczny dzień sfinalizowaliśmy nasze wieloletnie dążenia – nastąpiło uroczyste otwarcie siedziby strzeleckiej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie. Dzień był szczególny, bo własne lokum było od wielu lat wyczekiwane, a na uroczystości spotkaliśmy się w gronie przyjaciół i sprzymierzeńców – ludzi, którym dobro strzeleckiej braci zawsze leży na sercu. Z najwyższym szacunkiem przywitaliśmy pana por. Tadeusza Lutaka, ciesząc się, że nasz 103- letni bohater wciąż nas wspiera. Przybyli także Komendant ZS „Strzelec” Józefa Piłsudskiego insp. Marek Matuła oraz dowódca Okręgu Południowo – Wschodniego insp. Marek Strączek, Główny Inspektor ds. Orląt insp. Jacek Magdoń, zaś JS 2021 reprezentował chor. ZS Mateusz Dziepak. Słowa powitania kierowano także do przedstawicieli zaprzyjaźnionych jednostek strzeleckich Związku Strzeleckiego, żołnierzy Wojska Polskiego, przedstawicieli władz samorządowych z wicestarostą Tomaszem Garncarskim oraz burmistrzem Strzyżowa Waldemarem Górą na czele,  przedstawicieli służb mundurowych i ratowniczych z bryg. Rafałem Rutyną – Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie i mł. insp. Mirosławem Wośko – Komendantem Powiatowym Policji w Strzyżowie. Duszpasterzy reprezentował kapelan naszej jednostki ks. Łukasza Szpyrka. Zaproszono także prezesów stowarzyszeń i instytucji, dyrektorów szkół, placówek kultury i zakładów pracy, właścicieli firm i przedsiębiorstw, członków stowarzyszeń i fundacji, z których część zaszczyciła nas swą obecnością. Szczególnie ucieszyliśmy się z przybycia rodziców naszej młodzieży oraz dawnych członków ZS „Strzelec”, którym życiowe koleje nie pozwoliły nadal służyć czynnie, a którzy wciąż z sentymentem wspominają strzelecką przygodę.  

Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu oddziału na czele z pocztem sztandarowym, dowodzonym przez druż. Mateusza Konickiego, do Kościoła Farnego. Trzeba przyznać, że młodzi strzelcy zaprezentowali dobre wyszkolenie w strzeleckiej musztrze, a mieszkańcy miasta serdecznie witali nas po drodze. Mszę świętą w intencji Jednostki odprawił ks. kapelan – drużynowy ZS Łukasz Szpyrka, kierując do nas w kazaniu poruszające słowa o służbie dla Ojczyzny. Całość imprezy odbyła się w obiekcie Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie – w atrium i siedzibie ulokowanej w podziemiach szkoły. Dowódcą uroczystości był sierż. ZS Mateusz Gałuszka, a spikerem druż. Samanta Piekarska. Nad całością imprezy czuwali młodsi inspektorowie: Maksymilian Rojowski, Marta Utnicka i Piotr Rędziniak.

Poniżej zamieszczamy wystąpienie dowódcy JS 2020, konieczne do przytoczenia w całości, albowiem znajdują się w nim słowa podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania siedziby strzeleckiej:

„Szanowni Państwo!

Chciałbym rozpocząć swoje wystąpienie od słów „Modlitwy strzeleckiej”, która towarzyszyła i towarzyszy w każdej uroczystej chwili zarówno nam, jak i przedwojennej strzyżowskiej drużynie strzeleckiej, dowodzonej przez kapitana Zygmunta Patryna,:

„O Panie Boże, Ojcze nasz, w opiece Swej nas miej!

strzeleckich serc Ty drgnienia znasz, nam pomóc zawsze chciej!

Wszak Ciebie i Ojczyznę miłując chcemy żyć,

strzeleckim prawom w życia dniach wiernymi zawsze być.”

To, że spotykamy się tutaj na otwarciu siedziby JS 2020 to zasługa nie tylko wspomnianej w modlitwie Boskiej Opatrzności, ale także działań i starań ludzi dobrej woli.

Gdy powstał strzyżowski pododdział w 15.10. 2008 nie mieliśmy stałej siedziby. Zbiórki odbywały się początkowo w „Gościńcu” przy Domu Kultury „Sokół”, na terenie Urzędu Miasta lub w budynku biblioteki publicznej, dzięki uprzejmości pełniącej od początku strzelecką służbę pani dyrektor Marty Utnickiej. Szczególnie owocne i lubiane przez strzelców zbiórki i ćwiczenia miały miejsce w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej – co było zasługą p. brygadiera Piotra Rędziniaka, ówczesnego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie. Mieliśmy szczęście, że pełnił tę funkcję i jednocześnie był w strzeleckiej kadrze. Do dnia dzisiejszego współpraca z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną jest dla nas największym wsparciem. Liczba członków pododdziału powiększała się, więc decyzją pana burmistrza Marka Śliwińskiego miejscem spotkań stał się budynek byłej Opieki Społecznej, niestety – z chwilą otwarcia tam Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej musieliśmy opuścić gościnne mury.

Nadal nie było formalnej siedziby, co utrudniało działanie strzeleckiej braci. Przełomowym momentem było powstanie w 2018 r. samodzielnej jednostki strzyżowskiej nr 2020 im. Z. Patryna ps. „Słowik”. Zostałem jej dowódcą, z czego jestem bardzo dumny, a od samego początku moją ambicją stało się pozyskanie oficjalnego lokum, którego użytkowanie pozwoliłoby na realizację szeroko zakrojonych planów. Dzięki poparciu władz powiatu i gminy dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie pan Mirosław Czarnik – za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni - wyraził zgodę na adaptowanie części pomieszczeń, w których znajdowała się strzelnica Liceum Ogólnokształcącego na nasz nowy Strzelecki Dom. Strzelnica od dawna nie była użytkowana. Stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem – jak zdobyć środki i materiały na remont i jak pozyskać fachowców i wolontariuszy do jej wykończenia. Nieoceniony wkład w dzieło pozyskania i tworzenia naszej siedziby włożył mł. insp. Rędziniak, którego zaangażowanie, doświadczenie, znajomość realiów i zapał były największym dla mnie wsparciem. Pomocą służyli także inni członkowie kadry: mł. insp. ZS Jacek Łącki, mł. insp. ZS Marzena Łącka, mł. insp. ZS Marta Utnicka, mł. insp. ZS Adamczyk Robert, sierż. ZS Mateusz Gałuszka, druż. ZS Małgorzata Sołtys, przyjaciele Związku Strzeleckiego z organizacji pozarządowych i instytucji (p.w. stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Strzyżowski), rodzice - pan Andrzej Dziadek, pan Sławomir Paszek. Dziesiątki godzin przepracowali społecznie także sami strzelcy. Nie moglibyśmy dzisiaj poszczycić się tymi miejscem, gdyby nie ofiarność darczyńców: Sławomira Bieryły, Andrzeja Kruczka, Andrzeja Raszki, Antoniego Wójtowicza, Bogdana Panka, Daniela Złotka, Dariusza Kumora, Grzegorza Potwory, Henryka Niemca, Jacka Grodzkiego, Jacka Leszczaka, Janusza Rokity, Krzysztofa Leszczaka, Lecha i Edyty Rojowskich, Zuzanny Leśniak, Marka Leśniaka, Piotra Rędziniaka, Piotra Szopy, Piotra Tomkowicza, Ryszarda Wacko, Sławomira Paszka, Sylwestra Nowaka, Tadeusza Zięby, Tomasza Leszczaka, Tomasza Wojtyny, Tomasza Wójtowicza, Wacława Szary, Wiesława Złotka, Wojciecha Zimnego, Wojciecha Godka, Zbigniewa Przystasia, Aleksandry Jarosz, Anny Dziadek, Małgorzaty Sołtys, Marii Siuty, Marty Włodyki, Urszuli Mendelowskiej, Władysławy Gwiżdż, Zofii Szczepan, Zofii Strzępek, Urszuli i Grzegorza Grodzkich.

Fakt, iż dzisiaj uczestniczymy w ceremonii otwarcia siedziby przekonuje nas, że dobra wola, bezinteresowna, społeczna praca, życzliwość i solidarność nie są pustymi pojęciami w naszej społeczności lokalnej. Niemożliwe byłoby dzisiejsze spotkanie bez ofiarności: księdza kapelana, gospodarzy obiektu – dyrekcji i pracowników Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie, dyrekcji i pracowników Biblioteki Publicznej w Strzyżowie, policjantów z Komendy Powiatowej, strażaków z OSP Strzyżów, pracowników Pogotowia Ratunkowego

 i szanownego pana Kazimierza Zimnego, który ugotował dla nas wspaniałą żołnierską grochówkę!

Trudno znaleźć dość gorące słowa podziękowania i mam nadzieję, że dyplomy, które wręczymy najbardziej zasłużonym, będą wyrazem naszej wdzięczności. Oddamy państwa pomoc wierną służbą Ojczyźnie i Ziemi Strzyżowskiej!

Podziękowaniem za społeczną, bezinteresowną służbę w Związku Strzeleckim były także awanse na wyższe stopnie, które wręczyli komendant Matuła i dowódca Rojowski. Otrzymali je wszyscy, którzy przyczynili się do powstania jednostki, stowarzyszenia i siedziby. Po wręczeniu dyplomów dla darczyńców głos zabrali zaproszeni goście i usłyszeliśmy wiele dobrych i ciepłych słów. Nastąpiło odprowadzenie sztandaru Jednostki i złożenie meldunku o zakończeniu apelu, po czym zgromadzeni udali się przed wejście do siedziby, gdzie dokonało się uroczyste przecięcie wstęgi oraz ceremonia poświęcenia. Pierwszym z przecinających wstęgę był pan porucznik Tadeusz Lutak, który nie odmówił później proszącej go młodzieży odśpiewania żołnierskiej pieśni z lat przedwojennej służby. Goście dokonywali wpisów do Księgi Pamiątkowej, otrzymali upominki upamiętniające ów dzień, a potem wzmocnili się strzelecką grochówką, której nie powstydziłby się nawet kucharz legendarnych Legionów - tak smacznie i z fasonem ugotował ją i serwował z kuchni polowej pan Kazimierz Zimny. Przepyszny poczęstunek przygotowały także panie z KGW oraz rodzice strzelców, a nieustannie pomocą służyli pracownicy Biblioteki. Czuliśmy się jak wielka Rodzina, połączona nie tylko regulaminem, ale i szacunkiem i przyjaźnią. Mamy nadzieję, że ta uroczystość przejdzie do annałów historii naszego miasta i regionu.

W imieniu członków JS 2020 – mł. insp. ZS Marzena Łącka