Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Rozwijają skrzydła dzięki Erasmus+: Uczniowie ZST w Strzyżowie w Berlinie

wydrukuj
Rozwijają skrzydła dzięki Erasmus+: Uczniowie ZST w Strzyżowie w Berlinie

W tym roku na przełomie maja i czerwca 19 uczniów i absolwentów ZST w Strzyżowie przebywało na czterotygodniowych praktykach zagranicznych w Berlinie. Praktyki realizowano w ramach programu Erasmus + i były całkowicie bezpłatne także dzięki zaangażowaniu dyrekcji i nauczycieli ZST w Strzyżowie, którzy w ramach konkursów organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pozyskali środki na organizację praktyk zagranicznych.

Współczesne kształcenie zawodowe to nie tylko zdobywanie wiedzy w murach szkoły, ale również zdobywanie doświadczenia i umiejętności praktycznych, które są niezbędne w przyszłej pracy. Dlatego też Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie organizuje rokrocznie dla uczniów i absolwentów szkoły praktyki zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach, w ramach programu Erasmus +.

Program Erasmus + jest unijną inicjatywą, mającą na celu wspieranie sportu, edukacji, szkoleń młodzieży i kadry nauczycielskiej. Jednym z ważnych elementów tego programu są praktyki zagraniczne, które pozwalają uczniom zdobywać doświadczenie w środowiskach międzynarodowych. To doskonała okazja do poznania nowych kultur, języków, sposobów pracy, a także rozwinięcia umiejętności społecznych i zawodowych.

W tym roku na przełomie maja i czerwca 19 uczniów i absolwentów ZST w Strzyżowie przebywało na czterotygodniowych praktykach zagranicznych w Berlinie.  Pracowali oni w branżowych, lokalnych firmach na terenie Berlina, zdobywając wiedzę i umiejętności w realnym środowisku zawodowym. Uczestnicy programu mieli okazję nie tylko do zaznajomienia się z pracą w zagranicznej firmie, ale również nauki w mieście, gdzie wiele międzynarodowych firm, instytucji edukacyjnych i organizacji pozyskuje stażystów z różnych krajów, tworząc dynamiczne środowisko pracy. To cenne doświadczenie może okazać się kluczowe dla ich przyszłej kariery zawodowej.

Nie można również pominąć aspektu kulturowego. Berlin to miasto pełne kontrastów, z bogatą historią i wielokulturowym charakterem. Uczestnicy praktyk mieli okazję zwiedzić najważniejsze atrakcje miasta, poznać historię stolicy Niemiec oraz spróbować codziennego życia Berlina.

Dzięki zaangażowaniu dyrekcji i nauczycieli ZST w Strzyżowie, którzy w ramach konkursów organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pozyskali środki na organizację praktyk zagranicznych z programu Erasmus +, pobyt uczniów i absolwentów szkoły w Berlinie był całkowicie bezpłatny. Ponadto wszyscy uczestnicy praktyk mieli zapewnione: nieodpłatne zajęcia językowe i kulturowe przed wyjazdem, transport do miejsca odbywania praktyk i z powrotem, ubezpieczenie oraz otrzymali ponad 1000 euro kieszonkowego na własne wydatki.

Zespół Szkół Technicznych od lat cieszy się renomą placówki, w której kładzie się duży nacisk na praktyczne nauczanie. Dzięki różnorodnym kierunkom kształcenia, uczniowie mają okazję zdobywać wiedzę teoretyczną, a następnie stosować ją w praktyce. Udział uczniów w programie Erasmus + jest ważny nie tylko dla rozwoju szkoły, ale przede wszystkim jest ogromną szansą dla młodych ludzi na rozwijanie swoich umiejętności, zdobywanie doświadczenia i poznawanie świata. Dzięki takim inicjatywom młodzież ma możliwość kształtowania swojej przyszłości w sposób pełen pasji i determinacji.

Program ERASMUS+ Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, numer umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000064167, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie, ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów, tel. 17 2761 193

[Inf. Marzena Kmieć, opr. W. Plezia]