Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Rozpoczyna się nabór do szkół ponadpodstawowych powiatu strzyżowskiego

wydrukuj
Rozpoczyna się nabór do szkół ponadpodstawowych powiatu strzyżowskiego

Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie i Zespołu Szkół w Czudcu. Młodzież znajdzie tutaj m.in. doskonałe warunki do nauki i rozwoju swoich pasji, ciekawe kierunki kształcenia, atrakcyjne praktyki w Centrach Kształcenia Zawodowego i za granicą, a przede wszystkim niepowtarzalną atmosferę i wysoki poziom bezpieczeństwa.

W roku szkolnym 2021/2022 samorząd powiatowy w Strzyżowie oferuje 2 formy wsparcia finansowego dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej oraz pozostałych klas szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski tj.:

1. Powiatowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski (dopłata do biletów miesięcznych) – udzielanie wsparcia finansowego polega na częściowej refundacji kosztów zakupu imiennych biletów miesięcznych na dojazd do szkoły. Prawo do korzystania z Programu mają uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej oraz uczniowie pozostałych klas.

Regulamin

https://www.strzyzowski.pl/uploads/formularze/es/Regulamin%20Powiatowego%20Programu%20Wyrównywania%20Szans%20Edukacyjnych%20%28refundacja%20kosztów%20dojazdu%20do%20szkoły%29.pdf

deklaracja woli uczestnictwa w programie

https://www.strzyzowski.pl/uploads/formularze/es/Deklaracja%20woli%20(refundacja%20kosztów%20dojazdu%20do%20szkoły).docx

2. Powiatowy Program Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski (stypendia naukowe) – obejmuje stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego. Stypendium adresowane jest do uzdolnionych młodych ludzi, którzy z ostatniego roku nauki uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i uczą się w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski.

Regulamin

https://www.strzyzowski.pl/uploads/formularze/es/REGULAMIN_uchwala.pdf

wniosek o stypendium z PFS

https://www.strzyzowski.pl/uploads/formularze/es/WNIOSEK.doc

W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną w kraju wnioski o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego można składać także drogą elektroniczną (e-mail: edukacja@strzyzowski.pl) oraz bez uzupełniania opinii wychowawcy i dyrektora szkoły.

Proces wyboru szkół i składania podań trwa od 17 maja do 21 czerwca br. Uczniom klas VIII szkół podstawowych proponujemy szeroką ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych w powiecie strzyżowskim:

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie przygotowało bogatą ofertę edukacyjną, która w przyszłości umożliwi zdanie matury i podjęcie studiów wyższych na prestiżowych kierunkach na najlepszych uczelniach w Polsce.

Więcej informacji:

https://docs.google.com/presentation/d/1zgP2xXq9_nECQG5LFu9BZK9jVfkT8m4T8-xhL9Sg_t0/edit#slide=id.g1b96cd5bdb_0_253

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie oferuje do wyboru ciekawe kierunki kształcenia zarówno w Technikum, jak i Branżowej Szkole I Stopnia oraz praktyki w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie i za granicą. W roku 2021/2022 w Technikum planuje się uruchomienie nowego kierunku kształcenia: technik rachunkowości.

Więcej informacji na stronie http://promocja.zs-strzyzow.itl.pl/ oraz w załaczniku poniżej tekstu.

Zespół Szkół w Czudcu zaprasza młodzież do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia. Szkoła oferuje praktyki w Centrum Kształcenia Zawodowego w Czudcu oraz za granicą, a także bezpłatne kursy kwalifikacyjne. Ponadto w Zespole Szkół w Czudcu funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące, w którym można zdobywać wiedzę w oddziale ogólnym oraz w oddziale mundurowym z innowacją: strażacko – ratowniczą i wojskową.

Więcej informacji w załaczniku poniżej tekstu.

Rekrutacja do wszystkich szkół odbywa się wzorem lat poprzednich drogą elektroniczną:

https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:

dla uczniów, którzy uczą się w szkołach podstawowych, które przekazują dane do systemu rekrutacji elektronicznej

dla uczniów, którzy uczą się w szkołach podstawowych, które nie przekazują danych do systemu rekrutacji elektronicznej 

[Inf. Wydział ES SP Strzyżów, opr. W. Plezia]