Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Protest pielęgniarek i położnych

wydrukuj
Protest pielęgniarek i położnych

Zakładowa organizacja związkowa OZZPiP przy SP ZOZ w Strzyżowie zorganizowała w poniedziałek 7 czerwca 2021 r. przed siedzibą Starostwa pikietę w celu poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych, oraz jako wyraz solidarności ze środowiskiem zawodowym w całej Polsce. Z protestującymi pielęgniarkami i położonymi spotkali się starosta strzyżowski Bogdan Żybura, wicestarosta Tomasz Garncarski i dyrektor SP ZOZ w Strzyżowie Paweł Pikul.

Liczna reprezentacja zakładowej organizacji Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy SP ZOZ w Strzyżowie z transparentami m.in. z hasłem: „Godna płaca. Żądamy dobrej ustawy a nie kolejnej prowizorki” przeszła z parkingu Szpitala Powiatowego pod budynek Starostwa. Tu przewodnicząca strzyżowskiego Zarządu Anna Ścibior odczytała odezwę do Rządu RP, który obecnie m.in. proceduje ustawę o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia oraz wręczyła staroście Bogdanowi Żyburze postulaty dot. zmiany ww. ustawy. Zabierając głos starosta B. Żybura poinformował protestujących o nikłej roli samorządów w procesie tworzenia nowej ustawy a także o wciąż zmieniającej się strukturze szpitali w Polsce oraz niepewności sposobów ich finansowania. Wyraził też swoje poparcie dla protestujących pielęgniarek i położnych.

Oto, co protestujący napisali w odezwie: „7 czerwca 2021 r jest dniem, gdy po raz kolejny polskie pielęgniarki i położne wychodzą do społeczeństwa, by upomnieć się o godność swojego zawodu. Choć o naszym zawodzie z reguły wszyscy wypowiadają się wyrażając uznanie i szacunek, to jednak jesteśmy zbywane przez kolejne Rządy. Nie ma woli, żeby gruntownie i na stałe poprawić warunki pracy i płacy pielęgniarek i położnych. Owszem są akcje, gdy politycy biją nam brawo, albo obdarowują kwiatami w świetle kamer. Gdy jednak te gasną, lekceważą naszych reprezentantów, którzy w naszym imieniu, postulują zmianę niesprawiedliwej ustawy. Są głusi, gdy żądamy takich środków finansowych, które pokryją wszystkie koszty podniesienia wynagrodzeń zasadniczych i pochodnych docelowo od 01.07.2021 r. dla wszystkich 11 grup zawodowych wymienionych w załączniku do ustawy.”

Wiec protestacyjny przed Starostwem zorganizowany został także jako promocja covidowych szczepień. Chętnym osobom zmierzony został m.in. poziom glikemii.

Ogólnopolski protest pielęgniarek i położnych wsparli: parlamentarzyści partii opozycyjnych, Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali Powiatowych, Związek Powiatów Polskich, Forum Związków Zawodowych zrzeszający pracowników medycznych i niemedycznych oraz Naczelna Rada Lekarska.

[inf. Wydział ES Starostwa, opr. i fot. W. Plezia]