Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Pomóż chorym – oddaj krew

wydrukuj
Pomóż chorym – oddaj krew

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zwraca się z prosbą o Dar Krwi. Krew można będzie oddać honorowo w Krwiobusie przy DK „Sokół" w Strzyżowie w każdą czwartą środę miesiąca do października br.

Twój Bliski leczony jest krwią i ma inna grupę krwi niż Ty? Chciałbyć pomóc? Możesz! Oddajac krew - ratujesz inna osobę, a w tym czasie Ktoś oddaje krew dla Twojego Bliskiego. Krew można będzie oddać honorowo w Krwiobusie przy Domu Kultury „Sokół" w Strzyżowie ul. Mostowa 2 w każdą czwartą środę miesiaca do października br. 925.VII; 22 VIII; 26 IX; 24 X), w godz. od 9. do 12. :00-12:00). W lipcu i serpniu oddający otrzymaja upominki, m.in. koszulki.

Dawcą może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 - 65 lat. Wystarczy, że zgłosi się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie lub Terenowego Oddziału z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport), zawierającym numer PESEL. Dawca bądź kandydat na dawcę krwi jest rejestrowany i otrzymuje do wypełnienia kwestionariusz dla dawcy, może też pobrać druk zwrotu kosztów podróży. U każdego dawcy badany jest poziom hemoglobiny (odczyt w przeciągu kilku minut), u dawców pierwszorazowych dodatkowo pobierana jest próbka na oznaczanie grupy krwi. Następnie następuje ocena i weryfikacja informacji zawartych w kwestionariuszu dla dawców krwi; wywiad lekarski; badanie przedmiotowe (np. RR, masa ciała, temperatura), uwzględnienie badań diagnostycznych (poziom hemoglobiny); skrócone badanie podmiotowe i kwalifikacja do zabiegu pobrania krwi, osocza lub koncentratu krwinek płytkowych. Podane kryteria mają charakter informacyjny, ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do oddania podejmuje lekarz badający.

Po zakwalifikowaniu do oddania krwi lub jej składników dawca może wypić kawę lub herbatę. Zobowiązany jest także do umycia zgięć łokciowych w specjalnie do tego przeznaczonej umywalni. Z kolei na Bloku Pobrań, w miejscu gdzie dawca oddaje krew może po jej oddaniu krótką chwilę odpocząć i tutaj otrzyma zwolnienie z pracy, szkoły. Po oddaniu krwi dawca otrzymuje ekwiwalent energetyczny w postaci 9 czekolad i pozostaje jeszcze przez kilka minut.

W strefie odpoczynku należy uciskać miejsce wkłucia ok. 10 minut jałowym opatrunkiem, aby uniknąć krwiaka bądź zasinienia. W przypadku zabrudzenia opatrunku należy go zmienić i nie dotykać rany palcami, nie pocierać. Po oddaniu krwi należy odpocząć 15 minut, a dla własnego bezpieczeństwa pozostać na terenie Terenowego Oddziału lub na ekipie do 30 minut. W razie złego poczucia należy zawiadomić personel medyczny.

Do końca dnia należy unikać obciążania ręki, z której pobierano krew i ogólnego wysiłku organizmu, sauny. W dniu oddania krwi uzupełnić płyny i nadal nie spożywać napojów alkoholowych. W przypadku wystąpienia w ciągu 48 godzin od pobrania krwi jakichkolwiek objawów chorobowych zawiadomić osobiście, telefonicznie lub e-mailem RCKiK lub Terenowy Oddział. Poczytaj jak gratis otrzymać krewkartę www.rckk.rzeszow.pl

Krew to bezcenny lek. Pomóż chorym - oddaj krew.

[inf. RCKiK w Rzeszowie, opr. W.Plezia]