Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Podsumowanie VII Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”

wydrukuj
Podsumowanie VII Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”

Strzyżowskie liceum już po raz drugi wyróżnione zostało możliwością udziału w projekcie krakowskiej Fundacji „Zawsze Warto” i Stowarzyszenia Polonistów – Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii”. Sukces poprzedniej edycji Dyktanda, organizowanej na poziomie wojewódzkim spowodował, iż zarówno pomysłodawca – Fundacja „Zawsze Warto”, jak i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie niemal natychmiast zaproponowali LO w Strzyżowie współpracę. Bogatsi o doświadczenia przystąpili do pracy, by tegoroczna edycja wypadła co najmniej tak samo okazale. Tym bardziej, że idea Dyktanda rozprzestrzenia się – do dotychczasowych uczestników (szkół z województw: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, małopolskiego, lubelskiego i podkarpackiego), w tym roku dołączyły także placówki oświatowe z województwa świętokrzyskiego.

Zgodnie z harmonogramem działań konkursowych, etap wojewódzki odbył się 28 października w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie, które zapewnia bardzo wygodną i nowocześnie urządzoną salę konferencyjną, mogącą pomieścić jednorazowo aż 70 osób, jako że tylu uczniów – zgodnie z regulaminem konkursu – było dopuszczonych do finału w każdej kategorii wiekowej. Uczniowie klas IV-VI zmagali się z tekstem opisującym wojenne losy dzieci, które wraz z armią generała Andersa opuściły Związek Radziecki, piszący z kategorii klas VII-VIII, dbając o ortografię i interpunkcję poznawali jednocześnie losy Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego, czyli polskich matematyków, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej – Enigmy, a reprezentanci szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych zmierzyli się z fascynującą opowieścią o skarbach kultury narodowej zagrabionych w czasie wojny.

Gala Dyktanda miała miejsce w dniu 22 listopada, kiedy to do Rzeszowa zjechali laureaci i wyróżnieni VII Dyktanda Niepodległościowego wraz z opiekunami, by w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego świętować zakończenie projektu oraz odebrać zasłużone nagrody i dyplomy. Uroczystość swą obecnością zaszczycili: Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Robert Godek – dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Marek Wasiak – prezes Fundacji „Zawsze Warto” oraz Mariola Kiełboń – wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Zaproszeni goście w swych przemówieniach podkreślali, jak istotnymi są wszelkie działania podkreślające narodową tożsamość i ubogacające kulturowe dziedzictwo, także w zakresie poprawności języka polskiego. Pisał o tym Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl, w liście skierowanym do uczestników Gali: „(…) znajomość języka ojczystego nie zawsze jest oczywista wśród Polaków. Dlatego kultywowanie tradycji posługiwania się poprawną polszczyzną, w tym popularyzowanie kultury języka ojczystego, a także znajomości ortografii, jest wyrazem dbałości o zachowanie czystości mowy i pisowni języka polskiego”.

W tak reprezentacyjnym miejscu, jak Sala Kolumnowa Urzędu Wojewódzkiego, pięknie wybrzmiał program artystyczny zaprezentowany przez uczniów i absolwentkę Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie – Julię Bednarz, Weronikę Łyszczarz, Karolinę Wietechę, Natalię Furtek, Michała Ossowskiego, Aleksandrę Sienkowską oraz uczennicę SP nr 2 im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie – Kaję Jacek. Montaż słowno-muzyczny zatytułowany „Opowiedz mi moja ojczyzno” był chwilą refleksji nad rolą języka w kształtowaniu historii naszej ojczyzny, a także elementami, które definiują pojęcie polskości i patriotyzmu. W montażu przygotowanym przez Violettę Wietechę, z akompaniamentem Janka Czarnika, wykorzystano fragmenty wierszy: Władysława Bełzy, Legenda o garści ziemi polskiej; Leopolda Staffa, Mowa ojczysta, Ryszarda Kiersnowskiego, Testament poległych; Mariana Piechala, Alfabet, a także piosenki: Opowiedz mi moja ojczyzno – Reginy Pisarek, Wolność – Piotra Rubika i Wznieś serce nad zło – Ryszarda Rynkowskiego.

Podobnie jak w roku ubiegłym, w Dyktandzie świetnie zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły. Co prawda nikomu z nich nie udało się zostać laureatem, ale za to spośród 17 wyróżnionych, aż ośmioro pochodziło ze strzyżowskiego liceum. Byli to: Julia Bednarz, Laura Turczyn, Filip Czarnik, Wiktoria Giera, Weronika Jamróz, Emilia Kozak, Urszula Skalska i Zofia Szczęch. Gratulujemy!

Więcej zdjęć na stronie: www.lo-strzyzow.pl

[inf. i fot. LO Strzyżów, opr. W. Plezia]