Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Opieka dentystyczna w szkołach powiatu strzyżowskiego

wydrukuj
Opieka dentystyczna w szkołach powiatu strzyżowskiego

W dniu 23 października 2019 r. Powiat Strzyżowski zawarł porozumienia dotyczące dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży. Porozumienia zostały zawarte z dwoma podmiotami tj.: Stomadent Kik i Partnerzy - Spółka Partnerska Lekarzy Stomatologów w Strzyżowie oraz NZOZ Molaris Agnieszka Kabaj-Jucha w Odrzykoniu.

Przedmiotem umowy jest udostepnienie przez Podmiot Leczniczy dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży obejmujących: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia; profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia – określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Ww. podmioty lecznicze będą przyjmować dzieci i młodzież w następujących dniach:

Stomadent Kik i Partnerzy - Spółka Partnerska Lekarzy Stomatologów reprezentowana przez Małgorzatę Wawrzonek – Tęcza. Gabinet dentystyczny w Dobrzechowie 466A (budynek BAN-MED), nr tel. 276 63 66 w. 25. Godziny otwarcia:

Wtorek 11.30-19.00

Środa – Piątek 7.30-12.00

Podmiot objął opieką dzieci i młodzież ze wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski.

NZOZ Molaris Agnieszka Kabaj-Jucha. Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej nr 1 we Frysztaku. Nr tel. 533 774 466. Godziny otwarcia:

Poniedziałek 13.00-18.00

Wtorek – Piątek 8.00-13.00

Podmiot objął opieką dzieci i młodzież ze wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, z wyjątkiem Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych.


[inf. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Opr. W. Plezia]