Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Nowe zasady świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

wydrukuj
Nowe zasady świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Obecnie z tego wsparcia może skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Dodatkową formą pomocy jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Ważną zmianą wynikającą z ustawy jest również wymóg wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Osoby uprawnione:

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać osoby fizyczne, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złożą stosowne oświadczenie osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie mogą skorzystać z pomocy prawnej w jednym z wyznaczonych na terenie powiatu strzyżowskiego punktów pomocy, będą mogły otrzymać poradę przez telefon lub internet.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

2. Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4. Przygotowanie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika w różnych rodzajach postepowań.

Uwaga: Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

1. Rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady,

2. Poinformowanie osoby uprawnionej o przysługujących jej prawach i spoczywających na niej obowiązkach,

3. Sporządzenie (w razie potrzeby) wspólnie z osobą korzystającą z porady planu działania i pomoc w jego realizacji.

4. Porady m.in. w kwestii zadłużenia, spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu strzyżowskiego:

1. Punkt stały  - budynek Administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, ul. Dąbrowskiego 10. Porady udzielane są przez radców prawnych i adwokatów codziennie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 12.00.

2. Punkt mobilny usytuowany w poszczególnych gminach powiatu strzyżowskiego:

Gmina Czudec - budynek Biblioteki Gminnej w Czudcu, 38-120 Czudec, ul. Słoneczna 2, pokój nr 3, w środę w godz. od 7.30 do 11.30,

Gmina Frysztak - budynek Urzędu Gminy we Frysztaku, 38-130 Frysztak, ul. Blajera 20, pokój nr 16A, w czwartek, w godz. od 7.30 do 11.30,

Gmina Niebylec -  budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu, 38-114 Niebylec 24, pokój nr 4, w poniedziałek, w godz. 7.30 do 11.30,

Gmina Strzyżów - budynek Urzędu Miejskiego w Strzyżowie, 38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 8, pokój nr 8, parter, w piątek, w godz. 7.30 do 11.30,

Gmina Wiśniowa - budynek Urzędu Gminy w Wiśniowej, 38-124 Wiśniowa 150, pokój nr 4, we wtorek, w godz. 7.30 do 11.30.

Prowadzenie punktu mobilnego nieodpłatnych porad prawnych w 2019 r. powierzone zostało organizacji pozarządowej: Fundacja „Honeste Vivere", ul. Amałowicza - Tatara 7, 04-474 Warszawa. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone są przez adwokata.

Osoby uprawnione mogą skorzystać z każdego wybranego przez siebie punktu pomocy. Aby skorzystać z porad prawnych należy jednak wcześniej telefonicznie umówić się na wizytę, dzwoniąc pod numer telefonu 699 671 599.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod linkiem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl oraz na naszej stronie w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna".

[Inf. i oprac. A. Zielińska, grafika internet]