Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Nawigator Legislacyjny NGO

wydrukuj
Nawigator Legislacyjny NGO

Głównym celem ogólnopolskiego projektu, organizowanego przez stowarzyszenie Klub Jagielloński, pt. Nawigator Legislacyjny jest obserwowanie dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego organizacji pozarządowych w Polsce. Polega on na stworzeniu mechanizmu wsparcia dla organizacji pożytku publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych, lokalnych organizacji.

Mając świadomość tego, jak skomplikowane jest sprawne zarządzanie w trzecim sektorze, zwłaszcza w małych miejscowościach, zamierza się stworzyć program monitoringu legislacji dotyczącej działalności NGO. Polega on na obserwacji wszystkich zmian prawnych, które dotyczą organizacji społecznych. Zebrane informacje zostaną wysłane raz w miesiącu w postaci darmowego newslettera do wszystkich organizacji, które zapiszą się do bazy projektu. Intencją organizatora jest by analizy, porady i rekomendacje docierały do jak najszerszego grona. Chodzi o to, aby odbiorcami programu, były podmioty takie jak Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich i organizacje z mniejszych miejscowości.

Organizatorzy mają nadzieję, że tak przygotowany nawigator stanie się realnym wsparciem, dla osób starających się działać społecznie nawet w najmniejszych miejscowościach i pomoże im uniknąć komplikacji związanych z trudną działką legislacji, która często jest największym wyzwaniem dla zapalonych społeczników.

Projekt jest finansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Dzięki czemu udział w nim jest całkowicie bezpłatny. Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej Klubu Jagiellońskiego. Pytania prosimy kierować do koordynatorki projektu Nawigator legislacyjny dla NGO Malwiny Krużyńskiej Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, skr. pocztowa 17, centrala: (017) 850 1700, fax: (017) 850 1701, www.podkarpackie.pl/

Inf. M. Krużyńska, opr. W. Plezia