Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Na 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża

wydrukuj
Na 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża

16 listopada 2019 roku w sali kameralnej Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie uroczyście obchodzono Dni Honorowego Krwiodawstwa połączone z 100-leciem powstania PCK w Polsce. W spotkaniu, które miało podniosły charakter wzięli udział działacze, animatorzy idei Czerwonego Krzyża i nade wszystko honorowi krwiodawcy krwi z powiatu strzyżowskiego. Zasłużeni krwiodawcy i działacze otrzymali podziękowania i odznaczenia jako wyraz uznania poniesionych przez nich zasług w szerzeniu czerwonokrzyskich idei. Prelekcję na temat historii i działalności PCK na terenie Podkarpacia wygłosił Eugeniusz Taradajko.


Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia na salę sztandaru Klubu Honorowych Dawców Krwi w Strzyżowie. Następnie po powitaniu gości przez prowadzącą Magdalenę Strzępek, prelekcję na temat historii i działalności PCK na terenie Polski i Podkarpacia, urozmaiconą prezentacją multimedialną wygłosił Eugeniusz Taradajko. Rok 2019 to rok 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), który oficjalnie utworzono w 1919 roku w Hotelu Bristol w Warszawie, ale dużo wcześniej działały już w Polsce organizacje wspomagające rannych żołnierzy i ich rodziny, biedotę miejską i wiejską, wspomagały walkę z chorobami i epidemiami, które dziesiątkowały w tych czasach ludność. W okresie międzywojennym i w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości Czerwony Krzyż prowadził m.in. domy opieki nad chorymi i rannymi żołnierzami, dożywianie więźniów i wysyłanie paczek, punkty żywienia, szkoły dla pielęgniarek, pogotowie ratunkowe i przychodnie lekarskie. Także szerzył oświatę higieniczno-sanitarną oraz uczestniczył w poszukiwaniach rodzin. W 1958 roku PCK podjął pierwsze działania na rzecz propagowania honorowego krwiodawstwa i na terenie obecnego Podkarpacia powstawały pierwsze szkolne koła PCK i kluby honorowych krwiodawców.


Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą w Polsce organizacją humanitarną. Celem PCK jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i łagodzenie we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie. Jego współczesna działalność skupia się głównie na organizowaniu działalności opiekuńczej u chorego w domu, propagowaniu honorowego dawstwa krwi, organizacji szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży i osób starszych, organizowaniu akcji promujących zdrowie oraz organizowaniu pomocy specjalnej dla osób potrzebujących.


Najważniejszym punktem uroczystości jubileuszowych w Strzyżowie była ceremonia wręczenia odznaczeń i podziękowań dla honorowych krwiodawców, zasłużonych działaczy strzyżowskiego oddziału PCK oraz osób i organizacji, na co dzień współpracujących z tą organizacją. Ich działalność dobroczynna została uhonorowana m.in. Odznakami Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, pamiątkowymi medalami z okazji stulecia PCK oraz upominkami rzeczowymi. Odznaczeniem Zasłużony dla Zdrowia Narodu po oddaniu 20 litrów krwi uhonorowano Bartłomieja Stasiowskiego a odznaczenie Zasłużony dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa otrzymał po oddaniu 100 litrów krwi Stanisław Stasiowski. Odznaczenia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I, II i III stopnia otrzymali: Leszek Modliszewski, Wacław Moskal, Jacek Musiałek, Dawid Wójcik, Jacek Niedziela, Mateusz Gawron, Dawid Moskal, Marek Różycki


Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Ewa Zawalińska, dyrektor podkarpackiego oddziału PCK Eugeniusz Taradajko, starosta strzyżowski Bogdan Żybura, członek Zarządu Powiatu Strzyżowskiego Józef Dzindzio, burmistrz Strzyżowa Waldemar Góra, dyrektor SOSW we Frysztaku Agata Wyciślak, prezes Banku Spółdzielczego w Strzyżowie Andrzej Raszka, dyrektor CKZ w Dobrzechowie Jan Sopel, redaktor TVP Rzeszów Beta Wolańska, radni Rady Miejskiej w Strzyżowie Wiktor Ruszała i Kazimierz Zimny oraz Zarząd firmy Wilga Fruit fundatorzy Sztandaru Klubu HDK w Strzyżowie. Okolicznościową galę uświetniła kapela „Jany” z Niebylca pod kier. Wiktora Bochenka.

[tekst i fot. W. Plezia]