Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Laptopy i tablety dla szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski

wydrukuj
Laptopy i tablety dla szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski

Do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski trafi 30 laptopów i 22 tablety z zestawami słuchawkowymi, które umożliwią naukę online uczniom i nauczycielom. Pozwolą im one na pełny udział w realizacji programu szkolnego i prowadzeniu zdalnych lekcji. Wartość zakupionego sprzętu to 69.959,59 zł.

Zakup laptopów i tabletów był możliwy dzięki przystąpieniu samorządu powiatowego do projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Z myślą o uczniach i nauczycielach szkół powiatowych został złożony wniosek o środki finansowe w wysokości 69.959,59 zł na wyposażenie powiatowych szkół w sprzęt komputerowy, który spełnił kryteria formalno-merytoryczne i został wybrany do dofinansowania.


W najbliższym czasie dyrektorzy szkół przekażą sprzęt wybranym uczniów i nauczycielom. Zdając sobie sprawę, że nauka zdalna w obecnej sytuacji nie jest łatwa, ani dla uczniów, ani dla nauczycieli, ponieważ nie każdy z nich ma komputer do swojej dyspozycji (np. czasem w domu jest tylko jeden zestaw na kilkoro rodzeństwa), więc mamy nadzieję i jesteśmy przekonani, że przekazany sprzęt będzie bardzo pomocny.


W ramach projektu „Zdalna szkoła” wsparciem zostały objęte wszystkie szkoły prowadzone przez Powiat Strzyżowski tj.: Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie, Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie, Zespół Szkół w Czudcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie.

Starostwo Powiatowe w Strzyżowie