Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

„Kryształowe Serca” dla pielęgniarek ze strzyżowskiego szpitala

wydrukuj
„Kryształowe Serca” dla pielęgniarek ze strzyżowskiego szpitala

Halina Wilusz i Halina Zaremba, pielęgniarki ze Szpitala Powiatowego w Strzyżowie zostały uhonorowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie nagrodą „Kryształowego Serca". To honorowe wyróżnienie przyznawane jest przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych na wniosek koleżanek z pracy m.in. za wykazywanie się w pracy etyką, dążeniem do własnego rozwoju zawodowego, a  przede wszystkim za pełną empatii postawę wobec współpracowników, przełożonych i pacjentów. 1 sierpnia 2018 r. nagrodzone pielęgniarki odebrały gratulacje i życzenia od  członków Zarządu Powiatu Strzyżowskiego oraz dyplomy i nagrody finansowe przyznane przez Dyrekcję Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie.

W 2018 r. za etyczną pracę i empatyczną postawę Kapituła Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie przyznała 50 „Kryształowych Serc" pielęgniarkom i położnym z całego województwa. Wśród odznaczonych znalazły się dwie pielęgniarki ze Szpitala Powiatowego w Strzyżowie - Panie: Halina Wilusz i Halina Zaremba, zgłoszone do nagrody przez koleżanki ze strzyżowskiego Szpitala.

Halina Zaremba z Godowej wykonuje zawód pielęgniarki od ponad 38 lat. Obecnie pracuje w Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego w Strzyżowie. Jest osobą sumienną, otwartą na problemy innych oraz chętną do pomocy wszystkim potrzebującym. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim dobrem pacjenta.

Druga z nagrodzonych, Halina Wilusz z Wysokiej Strzyżowskiej ma za sobą 35 lat pracy, którą rozpoczęła 1 września 1983 r. w Szpitalu Powiatowym w Strzyżowie na Oddziale Noworodków, obecnie zaś pracuje na Oddziale Wewnętrznym.

W zawodzie pielęgniarki liczy się spostrzegawczość, wrażliwość i  szybkość działania - mówi Halina Wilusz. Szczególnie jest to ważne, gdy ma się pod opieką małego pacjenta, który nic nie powie, a takim jest noworodek, sygnalizujący swoje potrzeby płaczem. Trzeba być życzliwym na potrzeby drugiego człowieka i posiadać dar empatii. Zawód pielęgniarki daje dużo satysfakcji zwłaszcza wtedy, gdy pacjent jest zadowolony z opieki. Jest to praca bardzo odpowiedzialna i wymagająca ciągłego dokształcania, uczestnictwa w szkoleniach, kursach specjalistycznych. Pielęgniarka musi być opanowana i spokojna, bo nasz spokój daje pacjentom poczucie bezpieczeństwa, a jest to jeden z warunków szybkiego powrotu do zdrowia.

1 sierpnia 2018 r. z nagrodzonymi pielęgniarkami, Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie Bolesławem Kazalskim i p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa​ lek. med. Marcinem Ziębą spotkali się członkowie Zarządu Powiatu Strzyżowskiego, którzy podziękowali Paniom za profesjonalizm i życzyli satysfakcji z wyjątkowo odpowiedzialnej misji pełnionej na rzecz pacjenta. Składając gratulacje, Wicestarosta Strzyżowski Jan Stodolak podkreślił m.in. znaczącą rolę usług medycznych średniego personelu medycznego jako osób, które bezpośrednio pracują przy łóżku pacjentów. W związku z przypadającą w tym dniu 74. rocznicą wybuchu powstania warszawskiego przypomniano również o pięknej roli polskich pielęgniarek w najważniejszych wydarzeniach w polskiej historii.

[Inf. i zdjęcie A. Zielińska]