Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Hola España! – realizacja programu PO WER w strzyżowskim liceum

wydrukuj
Hola España! – realizacja programu PO WER w strzyżowskim liceum

Już po raz drugi Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie jest beneficjentem programów unijnych skierowanych do instytucji edukacyjnych. Po wyjazdach nauczycieli do Anglii, Szkocji, Irlandii i na Maltę, w trakcie których podnosili oni swoje kompetencje metodyczne, ale także doskonalili umiejętności językowe, przyszedł czas na mobilność uczniowską. Dzięki skuteczności szkolnego zespołu projektowego, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” programu PO WER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) w strzyżowskim liceum realizujemy inicjatywę pn. „Przedsiębiorca w wymiarze europejskim – rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości, wielojęzyczności, wielokulturowości i narzędzi TIK na poziomie ponadnarodowym”. Celami, które chcemy osiągnąć w ramach projektu są: wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedsiębiorczości, rozwijanie wielojęzyczności, zwłaszcza w odniesieniu do terminologii biznesowej w języku angielskim, rozbudowanie kompetencji cyfrowych młodzieży, wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji uczniów oraz promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności. W ramach projektu 15-osobowe grupy uczniów wraz z trojgiem opiekunów odwiedzą szkoły ponadpodstawowe w Hiszpanii (listopad 2019) i Rumunii (wiosna 2020).

Rozpoczęta na portalu eTwinning trójstronna współpraca ma, wskutek wyjazdów, zaowocować powstaniem biznesplanu międzynarodowego biura podróży oraz opracowaniem jego oferty turystycznej skupionej wokół tematyki zamków występujących w regionach wszystkich trzech szkół i związanych z nimi legend. Realizacja tych założeń będzie wymagała od uczniów zdobycia wiedzy z zakresu kultury i biznesu, wysokich umiejętności językowych oraz korzystania z nowoczesnych narzędzi cyfrowych, a więc zdobycia bądź wzmocnienia tych kompetencji, które będą im bardzo przydatne w dorosłym życiu na wymagającym rynku pracy. Jak zatem widać, projekt nie opiera się tylko na idei atrakcyjnych wyjazdów do innych krajów, tym bardziej, że po powrocie zaplanowane są szeroko zakrojone działania upowszechniające rezultaty mobilności, aby ich oddziaływaniem objąć jak największą liczbę odbiorców – społeczność szkolną i lokalną, co pozwoli na dalsze zwiększanie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym i podwyższanie poziomu nauczania w atrakcyjny dla uczniów sposób. Jesteśmy też przekonani, że dzięki realizacji projektu strzyżowskie liceum stanie się w jeszcze większym stopniu placówką na poziomie europejskim – pełniej wykorzystującą nowoczesne technologie, z bogatym programem wydarzeń o charakterze europejskim i regularnie prowadzonymi projektami współpracy międzynarodowej skierowanymi zarówno do nauczycieli, jak i uczniów.

Aby realizacja projektu mogła odbyć się bez zakłóceń, w dniach 19-22 października wyruszyliśmy w przygotowawczą podróż do hiszpańskiego miasta Ceuta, w którym to znajduje się Instituto de Educación Secundaria Almina – nasz partner projektowy. Udając się do Hiszpanii, a właściwie do hiszpańskiej eksklawy położonej na kontynencie afrykańskim (Ceuta znajduje się po południowej stronie Cieśniny Gibraltarskiej) wiedzieliśmy już, że IES Almina to duża szkoła, w której uczy się ok. 1500 uczniów i studentów oraz zatrudnionych jest ponad 100 nauczycieli. Nie jechaliśmy tam zresztą zupełnie „w ciemno”, jako że trójkę hiszpańskich nauczycieli mieliśmy okazję poznać niedawno, przy okazji realizacji projektu dotyczącego szkolnictwa zawodowego, w którym szkoła z Ceuty współpracowała z Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie. Miguel Angel Lucero Morales – dyrektor wydziału kształcenia zawodowego, koordynator projektów europejskich w IES Almina oraz nauczyciele – Maria Angeles Doncel Segura i Manolo Maldonado Molina okazali się być tak wspaniałymi i sympatycznymi ludźmi, iż do Hiszpanii udaliśmy się nie tylko, aby załatwić ważkie służbowe sprawy, ale także odwiedzić przyjaciół, którzy z radością nas oczekiwali.

Jako pierwszego mieliśmy okazję spotkać Miguela, który poświęcając swój czas, przyjechał po nas do Sewilli, gdyż to stamtąd, po prawie czterogodzinnym locie z Krakowa, przyszło nam rozpoczynać podróż na południe Hiszpanii. Piękno Sewilli jest zniewalające, a zachwyt zabytkami, w tym katedrą La Giralda – największą gotycką budowlą na świecie i trzecim co do wielkości budynkiem sakralnym szedł w parze z kontemplowaniem piękna sewilskiej przyrody – wciąż kwitnących kwiatów, owoców cytrusowych spadających z drzew wprost na ulice i mnóstwa zielonych papug, szczególnie obecnych na przepięknym Placu Hiszpańskim.

Niestety, nie dane nam było chłonąć uroku Andaluzji zbyt długo – obowiązki wzywały, dlatego też – wraz z Miguelem – w niedzielę 20 października udaliśmy się w dwugodzinną podróż na wybrzeże do Algeciras, by po przeprawie promowej do Ceuty, kolejnego dnia móc rozpocząć roboczą część naszej wizyty. Nie ukrywamy, że obawialiśmy się nieco hiszpańskiego podejścia do życia, w którym „mañana” – „jutro”, brak pośpiechu i gotowość odkładania spraw na później pełni tak ważną rolę, jako że mieliśmy tylko jeden dzień, by omówić wszelkie istotne kwestie związane z listopadowym wyjazdem młodzieży. Wszystko przebiegło jednak bez żadnych zakłóceń – bardzo konstruktywne, formalne spotkanie z radą pedagogiczną oraz znacznie mniej formalny obiad w towarzystwie Miguela, Manolo i Angelity (wszak przyjaciele, więc mówiliśmy do siebie zdrobniale) oraz nie mniej sympatycznego dyrektora IES Almina, Jose Marii Garcii Martina upewniły nas, że cele projektu uda nam się w pełni zrealizować.

Na koniec naszego krótkiego pobytu w pięknej Ceucie gospodarze zabrali nas na wycieczkę, pozwalającą nam poznać bliżej to specyficzne, ale piękne miasto, enklawę hiszpańskości na kontynencie afrykańskim. Jesteśmy przekonani, że młodzież naszego liceum nie tylko doświadczy wspaniałej przygody, ale także sporo się nauczy, by następnie swą wiedzę i doświadczenie móc przekazać nie tylko innym uczniom, ale także wykorzystać przy projektowaniu własnej ścieżki zawodowej.

[inf. Beata Wójcik – szkolny koordynator projektu PO WER, Mirosław Czarnik – dyrektor LO, opr. W. Plezia]