Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Ziemia Święta – prelekcja i fotografie w Wiśniowej

wydrukuj
Ziemia Święta – prelekcja i fotografie w Wiśniowej

Ziemia Święta była tematem prelekcji ks. prof. Waldemara Chrostowskiego a także tematem fotografii Roberta Rajnera, które zostały zaprezentowane w dniu 10 maja 2019 r. w Zespole Parkowo-Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej. Dwuczęściowe wydarzenie uświetnił koncert Chóru Męskiego „Echo”.


Pierwsza część wydarzenia rozpoczęła się w sali konferencyjnej PCKiT od występu Chóru Męskiego „Echo” z Wiśniowej pod kier. Jana Augustyna, który zaprezentował cztery utwory, w tym na zakończenie pieśń maryjną „Matka, która wszystko rozumie”. Po przedstawieniu programu i przywitaniu gości przez dyrektora PCKiT w Wiśniowej Kamila Mendochę prelekcję pt. „Ziemia Święta – Piąta Ewangelia” rozpoczął ks. prof. Waldemar Chrostowski1. Przyrównał w niej Ziemię Świętą do Ewangelii i po krótkim wyjaśnieniu zasadniczych kanonicznych czterech Ewangelii na potwierdzenie swoich słów przytoczył przykłady własnych przeżyć ze spotkań z tym Miejscem. Ksiądz Profesor był bowiem przewodnikiem dokładnie 100 pielgrzymek do Ziemi Świętej i za każdym razem doznawał wielkiego wzruszenia „potykając” się o miejsca, w których przybywał Chrystus. Mówił o doznaniach duchowych, jakie wywołują u różnych osób spotkania z Ziemią Świętą. Wspomniał tu m.in. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, który po prostu bał się bezpośredniego spotkania z miejscami rozgrywania się wydarzeń Starego i Nowego Testamentu. Każda obecność w Ziemi Świętej to nade wszystko spotkanie z ludźmi, z pielgrzymami przybywającymi tu w jakimś określonym celu, tam należy wyłączyć komórkę i poddać się duchowi Miejsca – twierdził wykładowca.

Ks. prof. Chrostowski w swojej prelekcji odniósł się też do występu chóru „Echo” oraz do wystawy fotografii pt. „Ziemia Święta –poza czasem”. Po jego wykładzie głos zabrał autor fotografii Robert Rajner2 wprowadzając i po części omawiając swoją wystawę fotografii. Podziękował też organizatorom i gospodarzom tj. Powiatowemu Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej i Starostwu Powiatowemu w Strzyżowie, w tym obecnemu na spotkaniu wicestaroście strzyżowskiemu Tomaszowi Garncarskiemu a także byłemu staroście strzyżowskiemu Robertowi Godkowi. W czułych słowach podziękował także swojej rodzinie za cierpliwość i zrozumienie dla swojej pasji. „Jakie my tutaj mamy zdjęcia? – mówił R. Rajner o swojej wystawie – Spodziewamy się kościołów, jakiś zdjęć „ikon” znanych z innych publikacji. Nie ma tutaj tego. Tutaj są obrazy, które zapraszają do zatrzymania się, do tego by pomyśleć, co się na nich dzieje, pomyśleć, co Biblia mówi na ten temat i w którym momencie my jesteśmy i spróbować to przeżyć”.

Po krótkim wprowadzeniu do wystawy R. Rainera głos zabrał wicestarosta strzyżowski Tomasz Garncarski, który podziękował obu przedmówcom wręczając im drobne upominki. Na zakończenie pierwszej części wydarzenia ponownie kilka utworów zaśpiewał Chór Męski „Echo” z Wiśniowej. Później licznie zgromadzeni słuchacze przeszli do Oficyny Dworskiej, gdzie zainstalowana została wystawa fotografii R. Rajnera pt. „Ziemia Święta – poza czasem”. Tutaj była okazja wysłuchania autora, który cierpliwie i barwnie opowiadał o zdjęciach oprowadzając kolejne grupy zwiedzających. Była też okazja zakupienia i uzyskania wpisu w najnowszych wydaniach książkowych autora ks. prof. Waldemara Chrostowskiego.

Wystawa fotografii „Ziemia Święta – poza czasem” w Oficynie Dworskiej w Wiśniowej czynna jest do 10 lipca 2019 roku.

Na zdjęciu pierwszy od prawej: Robert Rajner, drugi od prawej ks. prof. Waldemar Chrostowski i Tomasz Garncarski

Tekst i zdjęcia Wiesław Plezia

1 Ks. prof. Dr hab. Waldemar Chrostowski – profesor zwyczajny, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu i Zakładu Dialogu Katolicko-Judaistycznego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; w latach 2001-2010 także kierownik Zakładu Egzegezy i Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; w latach 2003-2013 przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich; Członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk; członek Polskiej Akademii Filatelistyki; konsultor Komisji Nauk Wiary Konferencji Episkopatu Polski oraz Rady Episkopatu ds. Dialogu Religijnego; w latach 1989-1998 współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów; pomysłodawca i redaktor naukowy Prymasowskiej Serii Biblijnej wydawanej od 1994 r. i kilku innych biblijnych serii wydawniczych; od 1990 r. redaktor naczelny kwartalnika teologów polskich „Collectanea Theologica”; publicysta kwartalnika „Fronda”, fronda pl oraz współpracownik Redakcji Katolickiej TVP. Papież Benedykt XVI powołał go do grona ekspertów na 12. Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów w październiku 2008 w Watykanie. Autor ponad 2900 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Od 2012 r. Kawaler Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

2 Robert Rajner, rocznik 1970, urodzony w Milanówku. Studia ukończył na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Fotografuje od 30 lat. W 2004r. ukończył naukę w Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie (dyplom w pracowni reportażu subiektywnego dr Izabeli Jaroszewskiej). Laureat nagrody Grand Prix I edycji Konkursu Fotograficznego National Geographic Polska w 2005r. Ponad dwie dekady wykonywał zawód kontrolera ruchu lotniczego. Liczne podróże pozwoliły rozwijać pasję fotograficzną i przyniosły bogatą dokumentację spotkań z ludźmi różnych kultur. Od 2018 r. mieszka w Gwoźnicy Górnej z żoną i synkiem.