Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego Strzyżowskiego Uniwersytetu III Wieku

wydrukuj
Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego Strzyżowskiego Uniwersytetu III Wieku

28 września 2021 r. w domu Kultury „Sokół” zainaugurowano nowy rok akademicki Strzyżowskiego Uniwersytetu III Wieku. Wykład inauguracyjny wygłosił Andrzej Kruczek. W części artystycznej wystąpił Leszek Majewski, Barbara Szlachta, Barbara Pieczek, Anna Muszyńska i Aleksandra Sienkowska oraz zaprezentowane zostały etiudy na bazie rysunków Wiesława Plezi.

Licznych słuchaczy i gości powitała kanclerz Uniwersytetu Czesława Szlachta-Pytko. W inauguracyjnym wykładzie przewodniczący Rady Programowej UTW Andrzej Kruczek (na zdjęciu) poruszył niezwykłe ważny temat przyjaźni przywołując liczne cytaty filozofów, myślicieli, świętych, pisarzy i poetów. Przyjaźń szczególnie ważna i potrzebna jest – jak stwierdził – w tak trudnych czasach pandemii. Ograniczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich szczególnie boleśnie wpłynęła na przyjaźń. A. Kruczek poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy wszystkich tych słuchaczy SUTW, którzy odeszli w ostatnim czasie przegrywając walkę z wirusem. Zgłosił także wniosek o przyjęcie wniosku o nadanie honorowego członkostwa Uniwersytetu dla wieloletniej kanclerz Marii Wójcik. Ponadto zwrócił uwagę na słowo, wypowiadane i pisane, które ma ogromną wagę i może nawet zabijać. W prawdziwych relacjach przyjacielskich życzliwość, delikatność i dyskrecja powinny dominować a ranienie słowem dyskredytuje relacje i osoby, które się tego dopuszczają - mówił.

W dalszej części inauguracji zabierali głos zaproszeni goście. Burmistrz Strzyżowa Waldemar Góra ciesząc się z ponownego bezpośredniego spotkania ze słuchaczami życzył owocnej pracy i pomyślności oraz nade wszystko dużo zdrowia. Starosta strzyżowski Bogdan Żybura przyłączając się do życzeń wręczył kanclerz SUTW Czesławie Szlachcie-Pytko Nagrodę Zarządu Powiatu w dziedzinie kultury, która jest wyrazem uznania za jej pracę na rzecz lokalnego środowiska. Z życzeniami udanego roku akademickiego pospieszyła także Urszula Rędziniak – prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej.

Swoje zadowolenie z faktu rozpoczęcia bezpośrednich wykładów na Uniwersytecie wyraził dziekan strzyżowskiej fary ks. dr Jan Wolak. Cytując m.in. znane słowa ks. J. Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą” przypomniał, jak ważne są osobiste spotkania z ludźmi, rozmowa i życzliwość okazana drugiemu człowiekowi.

W części artystycznej inauguracji wystąpił Leszek Majewski prezentując satyryczne utwory słownie i muzycznie. Z humorem przytoczyła „Listy do Hanki” Barbara Szlachta. Natomiast znane piosenki w nowej aranżacji zaśpiewała Ola Sienkowska. W świetnym skeczu Marii Czubaszek wystąpiły Barbara Pieczek i Anna Muszyńska. Na zakończenie Wiesław Plezia zaprezentował dwie etiudy multimedialne pt. „Z Wiśniowy” i „W moim śnie” oparte na własnych rysunkach do utworów z „Nieszporów Ludźmierskich”.

Dziękując wykładowcom i artystom kanclerz SUTW C. Szlachta-Pytko wyraziła nadzieję, że ten rok akademicki będzie obfitował w wiele ciekawych i inspirujących wykładów. Vivat Akademia!

Inf. S. Kucab, opr. i fot. W. Plezia