Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Plenery, plenery, plenery…

wydrukuj
Plenery, plenery, plenery…

Rok 2019 w Gminie Wiśniowa i Powiecie Strzyżowskim jest niezwykle obfitujący w wydarzenia związane ze sztuką malarską. To plener studentów, plener artystów Podkarpacia, aż wreszcie XII Międzynarodowy Plener Malarski „Wiśniowa Pachnąca Malarstwem 2019”. Trwał od 16 do 28 lipca 2019r. 
    
Kuratorowi Stanisławowi Białogłowiczowi udało się zaprosić znamienitych artystów z Polski i zza granicy, wśród nich znaleźli się:  Miro Bucher (Słowacja), Stanisław Chomiczewski (Nowy Sącz), Małgorzata Drozd-Witek (Rzeszów), Andrzej Fogtt (Warszawa), Agnieszka Gaweł-Pasek (Sanok- Wiśniowa), Jadwiga Jarosiewicz (Warszawa), Krzysztof Kiwerski (Kraków), Waldemar Kuczma (Wrocław), Janusz Lewandowski (Warszawa), Dorota Magryś (Kożuchów-Wiśniowa - komisarz pleneru), Jadwiga Magryś-Borowiec (Kraków), Krystyna Olchawa (Miechów), Zuzanna Opielowska- Nowak (Wiśniowa), Mikołaj Pazizin (Ukraina), Wiesław Plezia (Zawadka), Mirosława Rochecka (Toruń), Kazimierz Rochecki (Toruń), Drachomir Stastny (Słowacja), Adam Wsiołkowski (Kraków). Artystów przyjęto w pokojach hotelowych Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej w kompleksie zespołu parkowo- dworskiego i folwarcznego. Część malarzy tworzyło w plenerze, inni korzystali z obszernych pomieszczeń dawnego spichlerza, jeszcze inni  z upodobaniem wybrali sale nieczynnego dworu. Wszyscy bezapelacyjnie podkreślali urok, atmosferę i ducha tego miejsca. Uczestnicy pleneru w otwartych spotkaniach autorskich prezentowali swój wizerunek artystyczny, dokonania, fragmenty indywidualnego port folio, credo artystycznego. Towarzyszyły temu dyskusje, prezentacje multimedialne, wnioski i spostrzeżenia. Prócz tego odwiedzili różne miejsca w regionie o znaczeniu kulturowo- turystycznym, m.in.: cerkiew w Oparówce, Schron Kolejowy w Stępinie, Kantorówkę - Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum T. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej, Bibliotekę Publiczną i Galerię Miejską w Strzyżowie. 

Podczas pleneru artyści zaaranżowali i otwarta została wystawa malarstwa i rysunku Stanisława Sachy Stawiarskiego - ostatniego ucznia Hanny Ruckiej-Cybisowej, która brała udział w wiśniowskich plenerach w latach 30-tych XX wieku. Plakat na to wydarzenie stworzyła Krystyna Olchawa (uczestniczka pleneru, dyrektor BWA „U Jaksy” w Miechowie, skąd wypożyczone zostały prace). W ramach pleneru zostały zorganizowane jednodniowe warsztaty malarskie dla dzieci i młodzieży (blisko 30 osób) z terenu Powiatu Strzyżowskiego pod kierunkiem komisarz - Doroty Magryś i Marii Raś - instruktora plastyki Ośrodka Kultury w Wiśniowej. Natchnieniem w pracy twórczej był koncert muzyki dawnej w wykonaniu Chóru Kameralnego „Collegium Musicum” z Rzeszowa z poezją m.in. Andrzeja Szypuły recytowaną przez aktora Ryszarda Szetelę oraz koncert muzyki instrumentalnej wybranej i przedstawionej przez uczniów i pedagogów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Zygmunta Mycielskiego ze Strzyżowa poprowadzony przez dyrektora tej placówki Grzegorza Oliwę. Malarze wzięli udział w imprezie promującej słowiańskie dziedzictwo kulinarne „Smak Tradycji”, mieli okazję do spotkania integracyjnego z zespołami folklorystycznymi: „Wisznia” z Wiśniowej, „Twierdzanie” z Frysztaka i „Polanie znad Dniepru” z Kijowa. Podczas spotkania poświęconego pamięci Zygmunta Mycielskiego przygotowanego i przeprowadzonego przez Andrzeja Szypułę (prezesa Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej) zebrani mogli bliżej poznać tę postać, również przez współczesne techniki multimedialne. Doskonałą formą promocji tegorocznych plenerów była audycja na żywo w TVP Rzeszów z udziałem kuratora Stanisława Białogłowicza, Andrzeja Szypuły i Adama Wsiołkowskiego, który był również naczelnym aranżerem wystawy poplenerowej. 

Do tworzenia galerii zaangażowani byli uczestnicy plenerów na czele z kuratorem i komisarz, która eksponowała prace młodych artystów. Znaczącą rolę przy organizacji wystawy mieli także Wiesław Plezia - uczestnik pleneru i Piotr Jamróg z Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej. Wernisaż poplenerowy miał miejsce 27.08.2019 r. w odnowionej oficynie dworskiej. Sale pierwotnego dworu wypełniły się dziełami malarskimi tegorocznych plenerów oraz reprodukcjami obrazów Heleny i Jana Mycielskich - ostatnich właścicieli posiadłości w Wiśniowej. Andrzej Fogtt wykonał portrety wszystkim artystom, a także niektórym gościom, które zawisły w mini sali koncertowej w oficynie. Podczas koncertu towarzyszącego wernisażowi zatytułowanego "Śpiewam o miłości" wystąpił Jan Michalak – bas-baryton z Januszem Tomeckim przy fortepianie. Koncert słowem opatrzył Andrzej Szypuła. Podczas wernisażu komisarz Stanisław Białogłowicz i Grzegorz Tomaszewski - kierownik organizacyjny pleneru zaprezentowali wszystkich  czestników tegorocznego pleneru, a obecni wśród licznie zgromadzonych gości - Bogdan Żybura- starosta strzyżowski i Marcin Kut - wójt Gminy Wiśniowa - dziękując artystom wręczyli im albumy Powiatu Strzyżowskiego. Bardzo wzruszona była Katarzyna de Thieulloy Mycielska, wnuczka ostatnich właścicieli posiadłości w Wiśniowej, doceniła samorządy lokalne za dbałość o materialny wymiar zespołu pałacowo-dworskiego i folwarcznego i mecenat nad spuścizną artystyczną tego miejsca. Wspominała wuja Zygmunta Mycielskiego- kompozytora i literata, dziękowała Wiesławowi Plezia za odtworzenie pokoju patrona Towarzystwa w Wiśniowej, a jego prezesowi Andrzejowi Szypule za nieustanne zabieganie o promowanie walorów artystycznych i kulturowych tego szczególnego miejsca o znaczeniu europejskim w malarstwie, muzyce, literaturze i kulturze rolnej. Pod adresem gospodarza tego miejsca Kamila Mendochy - dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki padały miłe słowa za dbałość o cały kompleks, atrakcyjność turystyczną i wyrażona została chęć przekazania pamiątek rodzinnych rodu Mycielskich. 

W obowiązku redakcyjnym jest podanie następujących informacji: 
organizator: Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej, partnerzy: Województwo Podkarpackie, Powiat Strzyżowski, Gmina Wiśniowa, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej, Ośrodek Kultury w Wiśniowej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśniowej, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie, Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Rzeszowski Teatr Muzyczny „Olimpia”, ICN Polfa Valeant Rzeszów S.A., Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. Patronat honorowy: JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie prof. dr hab. Stanisław Tabisz JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek. Patronat medialny: Polskie Radio Rzeszów, TVP3 Rzeszów, Kamerton, Barbizon Wiśniowski, ITV Południe.
Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego, Powiatu Strzyżowskiego, Gminy Wiśniowa, ICN Polfa w Rzeszowie, Banku Spółdzielczego w Strzyżowie, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.
[Grzegorz Tomaszewski, fot, W. Plezia, G. Tomaszewski]