Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zmiana kategorii i standardu zimowego utrzymania drogi w Strzyżowie

wydrukuj
Zmiana kategorii i standardu zimowego utrzymania drogi w Strzyżowie

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie informuje, ze zgodnie z art. 10 ust. 5e ustawy o drogach publicznych dotychczasowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce biegnący od przejazdu kolejowego w m. Żarnowa przez ulice: Rzeszowską, Słowackiego, Rynek, Łukasiewicza i Sobieskiego, zostanie zastąpiony nowowybudowanym odcinkiem drogi – obwodnicą miasta Strzyżowa. W zawiązku z tym, ww. odcinek drogi zostanie pozbawiony dotychczasowej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczony z mocy prawa do kategorii drogi powiatowej. Zmiana zarządcy drogi nastąpiła z chwilą oddania obwodnicy do użytkowania (20.12.2019 r.).

Po przejęciu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie ww. odcinka drogi zostanie obniżony standard zimowego utrzymania tj. do V standardu – jak dla pozostałych dróg powiatowych w powiecie strzyżowskim. W związku z tym, że odcinek tej drogi jest o dużym spadku terenowym, który wynosi ok. 10%, a ponadto nowa organizacja ruchu wprowadziła (znakiem B-17) zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad 6 m oraz mając też na uwadze wprowadzony wspomniany wyżej V standard zimowego utrzymania (przerwy w funkcjonowaniu komunikacji spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – intensywne opady śniegu, gołoledź), zaleca się wybieranie trasy jazdy nową obwodnicą Strzyżowa, dla której stosowany jest wyższy standard zimowego utrzymania drogi.

Na zdjęciu ulica Rzeszowska od strony Strzyżowa.

[inf. PZD Strzyżów, opr. i fot. W. Plezia]