Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zakończono prace budowlane na drodze powiatowej Czudec-Wyżne

wydrukuj
Zakończono prace budowlane na drodze powiatowej Czudec-Wyżne

W dniu 19.11.2020 r. zakończyły się roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 1917 R Czudec – Wyżne w miejscowości Przedmieście Czudeckie w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1917 R Czudec – Wyżne w km 0+830 – 1+820 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych” Zadanie było realizowane przy finansowym udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach zadania przebudowano gruntownie nawierzchnię drogi poprzez przebudowę przepustów pod koroną drogi, wzmocnienie podbudowy i wykonanie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej jezdni z asfaltobetonu na długości 990 mb. Ponadto wykonano na całej długości przebudowanego odcinka drogi chodnik dla pieszych wraz z elementami odwodnienia, utwardzono pobocza, zjazdy, zabezpieczono skarpy rowów przed rozmywaniem oraz zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w postaci barier energochłonnych. Inwestycja została przekazana do eksploatacji.

Całkowita wartość inwestycji tj. roboty budowlane, nadzór inwestorski, dokumentacja techniczna, uzgodnienia itp. zamknęła się kwotą 1.853.230 zł, z czego 1.063.547 zł to środki uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Inf. ZDZ Strzyżów, opr. W.Plezia