Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

W Wyżnem powstaje chodnik

wydrukuj
W Wyżnem powstaje chodnik

Rozpoczęły się roboty budowlane na drodze powiatowej nr 1917 R w miejscowości Wyżne, gdzie powstaje nowy chodnik. Roboty prowadzone są w ramach zadania dofinansowanego z programu; Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych pn.: „Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego".

Na drodze powiatowej nr 1917 R Czudec - Wyżne w miejscowości Wyżne wykonawca przystąpił do robót ziemnych związanych z odhumusowaniem trasy przebiegu chodnika oraz wykonaniem elementów odwodnienia. To pierwszy etap zadania, które będzie polegać na przebudowie tej drogi (oprócz budowy chodnika zostanie też przebudowana jej nawierzchnia).

Z uzyskanych od kierownika budowy informacji wynika, że jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się roboty na kolejnej drodze. Będzie to droga powiatowa nr 1932 R Żarnowa – Jawornik. W pierwszej kolejności zostaną przebudowane przepusty pod koroną drogi a następnie kontynuowane będą roboty w zakresie poszerzenia i przebudowy jej nawierzchni.

[inf. A. Wójcik-PZD Strzyżów, opr. W. Plezia]