Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Uwaga! Zgnilec amerykański pszczół

wydrukuj
Uwaga! Zgnilec amerykański pszczół

Starosta Strzyżowski informuje, że w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie miejscowości Lecka, gmina Błażowa, powiat rzeszowski  – Wojewoda Podkarpacki wydał Rozporządzenie Nr 4/2019 z dn. 1 lipca 2019 r., w którym określono obszar zwalczania choroby (strefę zapowietrzoną) sięgający trzech powiatów: rzeszowskiego, strzyżowskiego i brzozowskiego.

Na terenie powiatu strzyżowskiego za strefę zapowietrzoną uznaje się miejscowości Blizianka, Konieczkowa, Gwoźnica Dolna, Gwoźnica Górna w gminie Niebylec.

Zgnilec amerykański jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą bakteryjną czerwia wywołaną przez Paenibacillus larvae subsp. larvae - drobnoustrój  wytwarzający formy przetrwalnikowe endospory oporne na działanie czynników środowiska i powszechnie stosowane środki odkażające. Przetrwalniki występują w dużych ilościach w martwym czerwiu, miodzie, wewnętrznych ściankach ula i na plastrach pochodzących od rodzin chorych. Głównym źródłem zakażenia jest chory i martwy czerw, miód, mleczko pszczele. Zgnilec  amerykański  pszczół  należy  do  chorób  zakaźnych  zwierząt  zwalczanych 
z urzędu.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 4/2019 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: rzeszowskiego, strzyżowskiego i brzozowskiego strzyżowskiego na obszarze zapowietrzonym chorobą – zgnilec amerykański pszczół,

zakazuje się:

1)

przemieszczania bez zezwolenia właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii, rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece;

2)

organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

nakazuje się:

1)

posiadaczom zwierząt zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt właściwemu miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii;

2)

przegląd pasiek.