Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Trwa modernizacja zasobów geodezyjnych w powiecie strzyżowskim

wydrukuj
Trwa modernizacja zasobów geodezyjnych w powiecie strzyżowskim

Powiat Strzyżowski tak jak i pozostałe powiaty województwa podkarpackiego uczestniczy w projekcie pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP), którego liderem jest Marszałek Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Projekt ten jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej.


Powiat Strzyżowski jako jeden z Partnerów ma do zrealizowania modernizację ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla 32 obrębów (wsi) w gminach jak Czudec, Niebylec i Strzyżów oraz opracowanie w formie cyfrowej materiałów zasobu geodezyjnego znajdującego się w zasobach archiwalnych. Termin zakończenia realizacji Projektu to IV kwartał 2021 roku. Wyłoniona firma w rezultacie rozstrzygniętego przetargu to Konsorcjum Firm, GEORES Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Targowa 1 oraz GEOKART – INTERNATIONAL Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Wita Stwosza 44, z którym 30 grudnia 2019 roku została podpisana stosowna umowa.

Przedmiotem umowy jest wykonanie modernizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków (w tym pomiar wszystkich budynków i części granic) powiatu strzyżowskiego (tj. gminy Czudec, Niebylec i Strzyżów) i dostosowanie baz danych EGiB do zgodności z modelem tych danych, jak opisano w przepisach prawa materialnego z tego zakresu tj. ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków. W ramach tego zadania zostanie również dokonana cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zostanie poprawiona jakość i aktualność danych geodezyjnych ewidencji gruntów i budynków.


Dodatkowo informujemy, że zawiadomienie o pracach geodezyjnych zostało opublikowane w styczniu bieżącego roku w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Zawiadomienia o tym zostały również przesłane do zainteresowanych gmin, gdzie lokalne władze przy pomocy sołtysów w sposób zwyczajowo przyjęty również w styczniu i lutym bieżącego roku powiadomiły mieszkańców gmin, których te prace dotyczą.


Informujemy również, że do wykonania przedmiotowych prac geodezyjnych w terenie, zostało upoważnionych 30. pracowników ww. Konsorcjum Firm. Są to firmy profesjonalne i powierzone im zadanie zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa materialnego. Prace te wykonywane są pod pełnym nadzorem organów służb geodezyjnych wojewódzkich i powiatowych.

Dzięki przeprowadzeniu prac modernizacyjnych EGiB zostanie opracowana cyfrowa mapa powiatu strzyżowskiego, która umożliwi nieograniczony dostęp do e-usług szerszej gamie inwestorów, projektantów, geodetów, firmom budowlanym i mieszkańcom powiatu i województwa.

[inf. Wydział geodezji i gospodarki nieruchomościami, opr. W. Plezia]