Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Tarcza Antykryzysowa COVID-19

wydrukuj
Tarcza Antykryzysowa COVID-19

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie informuje o pomocy, jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19. Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się na pięciu filarach: ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników, finansowaniu przedsiębiorców, ochronie zdrowia, wzmocnieniu systemu finansowego, inwestycjach publicznych.

Poniżej w punktach zaprezentowane są działania urzędów pracy i linki do rządowych stron z informacjami dot. m.in. świadczeń w zakresie dofinansowania mikroprzedsiębiorców, pożyczek, wynagrodzeń pracowników, składek na ubezpieczenie.

1. Usługa realizowana przez Wojewódzkie Urzędy Pracy:

Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
link:  https://strzyzow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia

2. Usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

- Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców.
link: https://strzyzow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

- Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.
link:  https://strzyzow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
link: https://strzyzow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.
link: https://strzyzow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

3. Dane kontaktowe

- Dane kontaktowe do pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, którzy będą udzielali informacji 1. na temat wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19
link: https://strzyzow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/kontakty

Inf. PUP Strzyżów. Opr. W. Plezia