Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Szkolenie – staż – etat - edycja II

wydrukuj
Szkolenie – staż – etat - edycja II

Stowarzyszenie CRAS zaprasza osoby w wieku powyżej 30 lat, długotrwale bezrobotne tj. pozostające bez pracy od ponad 12 miesięcy do udziału w projekcie pn. „Szkolenie - staż - etat - edycja II". W ramach projektu proponowane są m.in. płatne staże zawodowe.

Dla osób trwale bezrobotnych, które przystąpią do projektu oferowane są: 6 - miesięczne staże zawodowe - płatne 1289,83 zł brutto/m-c, szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb uczestnika, identyfikację potrzeb uczestnika projektu, grupowe poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Do projektu mogą przystąpić osoby, które zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego, ukończyły 30 rok życia, są osobami trwale bezrobotnymi (pozostają bez pracy bez przerwy od 12 miesięcy - niezarejestrowanymi lub zarejestrowanymi w Urzędzie Pracy), nie są rolnikami (domownikami rolnika) ubezpieczonymi w KRUS posiadającymi 2 lub wiece ha przeliczeniowe gruntu.

Organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu na identyfikację potrzeb uczestnika projektu, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe; stypendium szkoleniowe dla osób uczestniczących w szkoleniach zawodowych. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Stowarzyszenie „CRAS" - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z Rzeszowa to organizacja pozarządowa, niedziałająca dla zysku, wspierająca rozwój społeczny i ekonomiczny województwa podkarpackiego. Działalność Stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na wdrażaniu projektów w tym współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Więcej www.cras.org.pl

[inf. Stowarzyszenie „CRAS" Rzeszów]