Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Sieć światłowodowa do wszystkich miejscowości i gospodarstw domowych w powiecie strzyżowskim

wydrukuj
Sieć światłowodowa do wszystkich miejscowości i gospodarstw domowych w powiecie strzyżowskim

Firma Voice Net S.A. realizuje m.in. na terenie powiatu strzyżowskiego projekt mający na celu budowę sieci światłowodowej, która umożliwi dostarczenie do gospodarstw domowych oraz instytucji usług szerokopasmowych. Aktualnie mieszkańców powiatu odwiedzają przedstawiciele z legitymacją Voice Net S.A., którzy zbierają zgody na wykonanie podłączenia instalacji światłowodowych do gospodarstwach domowych we wszystkich miejscowościach.

Samo wyrażenie zgody nie oznacza zawarcia umowy o świadczenie usług. Zgoda właściciela posesji jest konieczna do wykonania przyłącza, przez które mogą być w przyszłości świadczone ww. usługi. Przyłącze światłowodowe do danego budynku jest darmowe, dzięki dofinansowaniu projektu z programów UE oraz wkładowi własnemu firmy Voice Net. Łącze światłowodowe umożliwi zaś korzystanie z różnorodnych usług niedostępnych do tej pory dla wielu mieszkańców powiatu strzyżowskiego, w tym np. dostępu do internetu o wysokiej przepustowości (nawet 100/100 Mbps), kanałów telewizyjnych oferowanych przez różnych operatorów, telefonu i in Należy podkreślić, że z wybudowanego w ramach realizowanego projektu przyłącza będzie mógł korzystać każdy operator, który będzie miał chęć świadczyć usługi dla danego gospodarstwa domowego. W sytuacji gdy ktoś obecnie nie wyrazi zgody na przyłączenie światłowodu do swojego domu lub mieszkania, przyłącze takie będzie mogło zostać wykonane w przyszłości, ale już odpłatnie za ok. 2.200 zł.  Wraz z formularzami zgod na wykonanie przyłączy światłowodowych mieszkańcy są proszeni również o wypełnienie ankiet, które pozwolą w przyszłości na dostosowanie ofert operatorów do przedstawionych wymagań i potrzeb.

Inwestycja w sieć światłowodową m.in. na terenie powiatu strzyżowskiego niesie ogromne korzyści dla mieszkańców miejscowości, w których realizowany będzie projekt, które porównać można z powszechną telefonizacją obszaru powiatu strzyżowskiego w latach 90-tych XX w. Ważnym jest, aby wszyscy mieszkańcy wyrażali zgodę na przejście kabla światłowodowego i wykonanie przyłączy. Dzięki temu bowiem sieć światłowodowa obejmie wszystkie gospodarstwa domowe, likwidując istniejące na naszym terenie luki w dostępie do nowoczesnej infrastruktury. Ma to także znaczenie w kontekście przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju rynku pracy, na którym coraz częściej pojawiają się podmioty działające w ramach tzw. gospodarki cyfrowej.

[inf. Voice Net S.A.]