Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

SADZIMY MIODODAJNE DRZEWA I KRZEWY

wydrukuj
SADZIMY MIODODAJNE DRZEWA I KRZEWY

Powiat Strzyżowski już po raz drugi zgłosił swój udział w zadaniu realizowanym przez Samorząd Województwa Podkarpackiego pn. „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”. Tym razem beneficjentami zadania były nasze jednostki - strzyżowskie Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Technicznych.


W dniach 5 i 8 listopada br. młodzież LO i ZST wraz z Dyrektorami, wzięła udział w akcji zorganizowanej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego pod tytułem „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim". Drzewa
i krzewy takich gatunków jak: irga błyszcząca, robinia akacjowa, tamaryszek i tawuła zostały posadzone na działkach nr ewid. 791/12 i 791/13 w Strzyżowie, stanowiących własność Powiatu Strzyżowskiego w zarządzie Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych.
Pod jednym z drzew na terenie Zespołu Szkół Technicznych została zakopana „kapsuła czasu", w której znalazły się zdjęcia szkoły oraz krótki opis działań samorządu uczniowskiego i aktualnej sytuacji
w szkole. Relacje z przeprowadzonej akcji wraz z dokumentacją fotograficzną i krótkim filmikiem zostały zamieszczone na stronach internetowych szkół (linki poniżej) i w mediach społecznościowych, zaś artykuł na ten temat ukaże się w grudniowym wydaniu lokalnej gazety „Waga i Miecz”.


https://lo-strzyzow.pl/news/1576/sadzimy-miododajne-drzewa-i-krzewy
http://www.zs-strzyzow.itl.pl/index.php?html=notices&id=ec39b51f6d

 

Uczniowie LO Strzyżów

Uczniowie ZST Strzyżów

Idea prowadzenia kampanii wpierającej owadopylność pn. „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”  zrodziła się w 2015 roku we współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie. Głównym elementem tego działania jest sadzenie roślin miododajnych w celu ochrony bioróżnorodności naszego środowiska. W ciągu siedmiu lat w ramach kampanii posadzonych zostało 45 tys. szt. drzew i krzewów, które z biegiem czasu stanowią cenny pożytek dla owadów zapylających. Na ten cel przeznaczonych zostało  ok. 600 tys. złotych.
W tym roku Samorząd Województwa Podkarpackiego  zakupił  6 tys. sztuk drzew i krzewów miododajnych, takich jak: lipa, klon, robinia akacjowa, pęcherznica kalinolistna, świdośliwa, tamaryszek, irga błyszcząca, tawuła szara.
W dniu 12 października przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, miało miejsce symboliczne przekazanie roślin miododajnych przedstawicielom Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie oraz jednostek samorządowych z terenu naszego województwa.  Sadzonki  drzew i krzewów przekazał  Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Adam Skiba – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.  Wojewódzki Związek  Pszczelarzy reprezentował jego prezes - Tadeusz Dylon. W przekazaniu sadzonek wziął również udział Piotr Kędrek – Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, który koordynuje to działanie.


fot. A. Magda UMWP

 

fot. A. Magda UMWP

Wszystkie podmioty, które zadeklarowały odbiór sadzonek, mogły tego dokonać w terminach ustalonych z dostawcą.
Realizacja kampanii oraz jej szeroki zasięg są możliwe w dużej mierze dzięki dotacjom pozyskiwanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, które stanowią nawet do 90 % kosztów zadania. W bieżącym roku dotacja ta wyniosła 75 tys. złotych.
Nasze środowisko wymaga ciągłej troski a sadzenie roślin miododajnych jest jednym z jej przejawów. Świadomość społeczna dotycząca stanu środowiska naturalnego jest coraz większa, jednak wymaga ciągłego pogłębiania. Sadzenie drzew i krzewów miododajnych odbywa się zwykle przy udziale mieszkańców gmin w ramach tak zwanego „czynu społecznego".
Często sami włodarze gmin swoją postawą dają przykład innym. W sadzeniu uczestniczą strażacy, nauczyciele, dzieci i młodzież szkolna. Wydarzenie to staje się okazją do wspólnej pracy na rzecz ochrony przyrody, co bardzo zapada w pamięć i stanowi najlepszy rodzaj edukacji – przez działanie.


,,Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem
na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim"  
finansowane jest ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.