Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa drogi powiatowej Czudec - Wyżne

wydrukuj
Przebudowa drogi powiatowej Czudec - Wyżne

Przebudowa drogi powiatowej Czudec - Wyżne

W dniu 20.08.2020 r. została podpisana umowa na realizację trzeciego zadania na terenie Powiatu Strzyżowskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1917 R Czudec – Wyżne w km 0+830 – 1+820 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych”.

Wykonawcą robót jest COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie. Wykonawca już rozpoczął realizację powyższego zadania.

Zakres rzeczowy powyższego zadania obejmuje kompleksową przebudowę drogi na odcinku 990 mb. Zostanie wykonana podbudowa metodą recyklingu wraz ze wzmocnieniem podłoża cementem oraz nawierzchnia bitumiczna, warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego oraz pobocza z kruszywa łamanego. Ponadto na całym przebudowywanym odcinku drogi zostanie wykonany chodnik dla pieszych z elementami odwodnienia.

Całkowity koszt zadania powinien zamknąć się kwotą ok. 1,8 mln zł.

inf. PZD Strzyż, opr. WP