Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Prawie 13 km przebudowanych dróg powiatowych

wydrukuj
Prawie 13 km przebudowanych dróg powiatowych

Zakończyły się roboty budowlane pn.: "Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja 1.

Zadanie realizowane było w okresie od 09.03.2022 r. do 27.03.2023 r. i zostały odebrane od Wykonawcy robót w dniu 07.04.2023 r.

Efektem końcowym zrealizowanego zadania jest przebudowanych 13 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 12,99 km oraz 3,8 km wybudowanych dróg dla pieszych (chodników) na łączną wartość brutto 17 841 989 zł. Kwota środków pozyskanych w ramach dotacji wyniosła 14 250 000 zł, a środki własne Powiatu stanowiły kwotę 3 591 989 zł.

[inf. Andrzej Wójcik - PZD Strzyżów, opr. W. Plezia]