Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Powrót komunikacji kolejowej na trasie Rzeszów-Jasło

wydrukuj
Powrót komunikacji kolejowej na trasie Rzeszów-Jasło

Prace na linii kolejowej nr 106 z Rzeszowa do Jasła jeszcze trwają ale zawieszony od września ubiegłego roku ruch pociągów  udało się już przywrócić. Powstały 3 nowe przystanki, w tym w Zaborowie. Na tej trasie  w ruchu pasażerskim realizowane są obecnie dwie pary połączeń na dobę, od września dołożone zostaną kolejne, w miarę zainteresowania pasażerów.

Od 22 czerwca br., pasażerowie pociągów mogą już bez przesiadek odbywać podróże na trasie Rzeszów - Jasło. Łatwiejszy i wygodniejszy dostęp do kolei zapewniają nowe oraz przebudowane przystanki. „Efektem rewitalizacji linii nr 106 na kolejnym odcinku Boguchwała - Czudec będzie kolejne, kilkuminutowe skrócenie podróży, dzięki zwiększeniu prędkości pociągów z 60 km/h do 100 km/h. -informuje Dorota Szalacha z Zespołu Prasowego PKP PLK. Inwestycja wpłynie także na sprawniejszą i bezpieczniejszą podróż na trasie Rzeszów - Jasło. Wraz z otwarciem linii i uruchomieniem pociągów, podróżni mogą już korzystać z dodatkowego przystanku Zaborów Błonia a także z przebudowywanych obiektów na istniejących przystankach. Trwają jeszcze prace uzupełniające na dwóch dodatkowych przystankach: Markuszowa i Jasło Fabryczne oraz ostatnie prace na kilku modernizowanych obiektach, peronach i przejazdach. Nie wymagają one już większych ograniczeń w ruchu pociągów (wprowadzania komunikacji zastępczej). Prace są związane między innymi z dojściami do peronów, zabudową ogrodzenia oraz zabudową małej architektury."

W efekcie rewitalizacji linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło przebiegającej przez obszar powiatu strzyżowskiego m.in. zwiększony został poziom bezpieczeństwa na 23. przejazdach kolejowo-drogowych. Na 12. spośród nich montowane są urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, m.in. na drogach powiatowych w gminach: Boguchwała, Czudec, Wiśniowa, Frysztak i Jasło. Wymieniona nawierzchnia dróg ułatwi kierowcom przekraczanie torów. Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym zwiększą też nowe urządzenia sterowania. Zakończenie wszystkich prac zaplanowane jest do końca wakacji. Projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło, na odcinku Boguchwała - Czudec" wpisany jest w Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wartość to 42 361 250 PLN (netto).

Do 1 września rozkład jazdy na linii przebiegającej przez Strzyżów będzie podobny jak do tej pory, czyli 2 pociągi rano do Rzeszowa i 2 po południu z Rzeszowa do Jasła (w weekendy po jednym w każdą stronę). Warto wspomnieć o pociągach pospiesznych Intercity (taryfa TLK) docierających m.in. z Gdyni przez Kraków i Tarnów do Jasła a we współpracy z SKPL Cargo również z Jasła do Sanoka, Zagórza, Komańczy i Łupkowa. Więcej informacji o ofercie przewozów organizowanych przez samorząd województwa a wykonywanych przez Przewozy Regionalne (Polregio) przekazuje Monika Konopka z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w informacji od Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego:

„Z dniem 22 czerwca br. został przywrócony ruch pociągów na linii kolejowej 106, który wygląda następująco: Jasło 4.55 - Rzeszów 6.20 (kurs w dni robocze); Jasło 5.51 - Rzeszów 7.13 (codziennie); Rzeszów 15.24 - Jasło 16.47 (codziennie); Rzeszów 15.57 - Jasło 17.27 (kurs w dni robocze). Ponadto na okres od 2 lipca do 31 sierpnia zostanie uruchomione nowe połączenie z Rzeszowa w Bieszczady: Rzeszów 5.41 - (Jasło 7.07) - Łupków 9.53 (od poniedziałku do piątku); Komańcza 19.10 - (Jasło 21.28) - Rzeszów 22.34 (od poniedziałku do piątku). W okresie od 02 lipca do 30 sierpnia będą kursowały weekendowe pociągi relacji Rzeszów - Medzilaborce (Słowacja) - Rzeszów: Rzeszów 5.57- (Jasło 7.15) - Medzilaborce 10.24; Medzilaborce 17.48 - (Jasło 20.56) - Rzeszów 22.06. Jednocześnie informuję, że zakończenie prac rewitalizacyjnych na linii 106 umożliwi Województwu Podkarpackiemu realizację innych - nowych połączeń na liniach kolejowych na południu naszego regionu. W związku z powyższym zmienia się oferta połączeń kolejowych na liniach 108 i 107. W okresie wakacyjnym Województwo Podkarpackie uruchomi 4 nowe pociągi kursujące w relacjach Jasło - Sanok - Zagórz - Komańcza - Łupków - Sanok - Jasło, a od września podwoi ilość kursów do 8., co zapewni pasażerom dogodną komunikacją pomiędzy Rzeszowem - a Jasłem - Krosnem, Sanokiem oraz Komańczą i Łupkowem." Więcej informacji w rozkładach jazdy: portalpasazera.pl lub rozklad-pkp.pl oraz na stronach poszczególnych przewoźników: polregio.pl, intercity.pl, shortlines.pl (SKPL)

Znacząca poprawa oferty w ruchu regionalnym ma nastąpić we wrześniu. Zmiany można sprawdzić w rocznym rozkładzie jazdy lub w poniższej informacji od Urzędu Marszałkowskiego: „Od września br. zmieni się znacząco oferta połączeń na linii 106 relacji Rzeszów - Jasło - Rzeszów. Wówczas zostaną uruchomione nowe połączenia, które zagęszczą i uatrakcyjnią ofertę połączeń kolejowych na linii 106, tj.: z Rzeszowa o 5:31 do Jasła na godz. 7:00, z Rzeszowa o 12:31 do Jasła na godz. 13:48, z Rzeszowa o 14:40 do Jasła na godz. 16:07, z Rzeszowa o 19:15 do Jasła na godz. 20:40, z Jasła o 7:20 do Rzeszowa na godz. 8:40, z Jasła o 9:40 do Rzeszowa na godz. 11:00, z Jasła o 14:42 do Rzeszowa na godz. 16:09, z Jasła o 17:10 do Rzeszowa na godz. 18:36.Łącznie z obecnymi 4 pociągami na linii 106 w relacji Rzeszów - Jasło będzie od września kursowało 12 pociągów! Zmianie ulegnie również, co zostało wspomniane powyżej, oferta połączeń na liniach 108 i 107 (podwojenie kursów). Należy w tym miejscu wspomnieć, że zwiększona oferta połączeń, szybki czas przejazdu, nowoczesne pojazdy szynowe, atrakcyjne ceny biletów zarówno jednoprzejazdowych, jak i okresowych funkcjonujące w ramach „Taryfy Podkarpackiej" oraz możliwość zakupu biletu aglomeracyjnego realizowanego na obszarze ZTM Rzeszów będą łącznie stanowiły bardzo korzystną ofertę dla pasażerów korzystających z połączeń kolejowych w naszym regionie."

[fot. i opr. W. Plezia]