Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Strzyżowie

wydrukuj
Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Strzyżowie

W dniu 16 marca 2020 r. zebrał się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Strzyżowie. Głównym tematem obrad była analiza obecnej sytuacji związanej z występowaniem COVID-19 na terenie powiatu strzyżowskiego.

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie przedstawił informację dotyczącą funkcjonowania służb sanitarnych, zwracając uwagę na: obowiązujące procedury postępowania w różnych sytuacjach, ważność odbywania kwarantanny, nieświadomość niektórych ludzi o zagrożeniach koronawirusem, możliwości działania poszczególnych służb (pogotowie, policja, straż pożarna).

Na posiedzeniu ustalono, że zgodnie z wytycznymi administracji rządowej wszystkie urzędy, jednostki administracyjne inspekcje i straże ograniczą do minimum bezpośrednią obsługę interesantów oraz liczbę bezpośrednich spotkań z większą ilością osób. Urzędy będą prowadzić swoją działalność poprzez dostępne środki telefoniczne i elektroniczne, natomiast wszystkie dokumenty, które muszą zostać złożone w urzędach będą przekazywane poprzez specjalne skrzynki podawcze i przejdą w miarę możliwości odpowiednią kwarantannę.

Zastępca dyrektora ZOZ Strzyżów poinformował, że w związku z komunikatem NFZ z dnia 15.03.2020 r. dotyczącym zasad udzielania opieki zdrowotnej, Szpital Powiatowy w Strzyżowie i Poradnie Specjalistyczne są w trakcie opracowywania odpowiednich procedur, które ograniczą działalność do udzielania pomocy w nagłych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia. Wszelkie zabiegi i badania planowe zostaną zawieszone, natomiast w poradniach specjalistycznych zalecane będzie korzystanie z telefonicznych konsultacji lekarskich (teleporad), pozostałe zadania administracyjne będą wykonywane w normalnym trybie.

Ponadto zwrócono uwagę na problemy; z zakupem zestawów ochrony osobistej, środków odkażających oraz masek i rękawic ochronnych dla personelu medycznego SP ZOZ, brak możliwości zakupu środków dezynfekcji dla urzędów i jednostek samorządowych; organizacją transportu osób z widocznymi objawami mogącymi świadczyć o zakażeniu koronawirusem do oddziałów zakaźnych; zaopatrzeniem i kwarantanną osób bezdomnych.

W spotkaniu uczestniczyli: Bogdan Żybura - starosta strzyżowski, Tomasz Garncarski - wicestarosta strzyżowski, Małgorzata Skalska Nieroda – przewodnicząca Rady Powiatu w Strzyżowie, Mirosław Wośko – komendant powiatowy Policji w Strzyżowie, Rafał Rutyna – komendant kowiatowy PSP w Strzyżowie, Krzysztof Jabłoński – zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie, Marcin Gąsior – dyrektor PCPR w Strzyżowie, Marcin Kut – wójt Gminy Wiśniowa, Zbigniew Korab – wójt Gminy Niebylec, Paweł Midura – zastępca burmistrza Strzyżowa , Jan Ziarnik – wójt Gminy Frysztak, Andrzej Ślipski – wójt Gminy Czudec, Marcin Zięba – zastępca dyrektora ZOZ Strzyżów, Wojciech Twaróg – naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Strzyżów, Dawid Rusyn – przedstawiciel Pogotowia Ratunkowego w Strzyżowie.

Opr. i fot. W. Plezia