Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Pięć zadań Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.

wydrukuj
Pięć zadań Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.

W roku 2020 Powiat Strzyżowski zrealizował 5 zadań z finansowym udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączna wartość środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaangażowanych w realizacje powyższych zadań drogowych wynosi: 1.136.492 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 R Cieszyna – Huta Gogołowska – Kamienica w km 3+760 – 4+725 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych”
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:  361.814,04 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1917 R Czudec - Wyżne w km 0+830 – 1+820 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych”

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:  549.031,48 zł

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 R Cieszyna – Huta Gogołowska – Kamienica w km 4+725 – 4+825 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych”

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 48.533,34 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych”

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 165.869,42 zł

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1411 R Babica – Lubenia – Błażowa w m. Babica”

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:  11. 243,72 zł

Łączna wartość środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaangażowanych w realizacje powyższych zadań drogowych wynosi: 1.136.492 zł.

Inf.: Andrzej Wójcik- PZD Strzyżów, opr. W. Plezia