Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Strzyżowskiego

wydrukuj
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Strzyżowskiego

OGŁOSZENIE

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Strzyżowskiego

1. Podstawa prawna:

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 i 4  w związku z art. 19 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2022, poz. 1343 z późn. zm.)

2. Nazwa i adres organizatora przewozów:

Powiat Strzyżowski, ul. Przecławczyka 15,  38-100 Strzyżów.

3.  Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Organizator dokona wyboru operatora w trybie art. 19 ust. 1 pkt 1-3 lub w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy:

4.1. Określenie rodzaju transportu:

 transport drogowy, przewozy autobusowe,

4.2. Linia komunikacyjna, linie komunikacyjne lub sieć komunikacyjna objęta przedmiotem zamówienia:

a) Huta Gogołowska – Stępina – Cieszyna – Frysztak – Wiśniowa – Strzyżów

b) Gwoźnica Górna – Konieczkowa – Niebylec – Lutcza – Żyznów – Strzyżów

c) Pstrągowa – Czudec – Glinik Zaborowski – Żarnowa – Strzyżów  

5. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania:

Grudzień 2024 r.

6. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

7. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

7.1. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Strzyżowskiego,  www.strzyzowski.pl/bip

7.2. Strona internetowa Powiatu Strzyżowskiego  www.strzyzowski.pl

7.3. Tablica informacyjna w budynku siedziby Powiatu Strzyżowskiego. 

   

Strzyżów, dnia 21.12.2023 r.