Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Nowy portal www.budowlaneabc.gov.pl

wydrukuj
Nowy portal www.budowlaneabc.gov.pl

Celem portalu jest pokazanie często trudnych tematów związanych z budownictwem w sposób prosty. Dla szukających informacji o budowie lub remoncie domu w części „Praktyczny poradnik inwestora" znajduje się grafika budynku, w której można znaleźć informacje, co trzeba zrobić, aby np. wymienić okna lub ocieplić budynek.

Głównym założeniem portalu jest pokazanie i wyjaśnienie w prosty sposób często trudnych zagadnień i koniecznych działań związanych z budownictwem. Jednym z elementów jest wizualizacja budynku, na której w sposób intuicyjny można sprawdzić jakie procedury wymagane są np. przy zmianie sposobu użytkowania obiektu czy wymianie okien i drzwi. Łącznie na budynku znajduje się 50 aktywnych punktów, pod którymi każdy użytkownik znajdzie odpowiedź na interesujące go kwestie związane z procesem budowlanym.

„Przystępna graficzna forma pozwala szybko zorientować się w opisujących budowlane sprawy przepisach i procedurach. Jestem przekonany, że taka wskazówka będzie pomocna dla tych, którzy rozpoczynają remont czy budowę po raz pierwszy, ale też dla tych, którzy chcą dostosować budynek do standardów dostępności korzystając z elektronicznego poradnika uniwersalnego projektowania" - mówi Jerzy Kwieciński minister inwestycji i rozwoju. Dzięki zamieszczonym na portalu wzorom wniosków związanych z procedurami budowlanymi oraz przykładom ich uzupełnień użytkownik nie tylko otrzyma interesujące go informacje, lecz również wsparcie przy rozpoczęciu samej procedury.

Treści zamieszczone na portalu przygotowano również dla specjalistów, takich jak architekci, inżynierowie budowlani czy producenci i dystrybutorzy wyrobów budowlanych. Można tam znaleźć m.in. standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami, poradniki związane z wprowadzaniem na rynek wyrobów budowlanych, szeroko pojętą charakterystyką energetyczną budynków oraz kwalifikacjami zawodowymi występującymi w budownictwie i dziedzinach pokrewnych.

W części poświęconej standardom dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami można znaleźć informacje na temat rekomendowanych rozwiązań w zakresie kompleksowego dostosowania projektowanych budynków do zróżnicowanych potrzeb użytkowników. Są zamieszczone po to, żeby uwrażliwić architektów, inżynierów budownictwa, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej oraz wykonawców na potrzeby osób z rożnym rodzajem niepełnosprawności. To także pomoc w nauce dla studentów kierunków związanych z budownictwem, aby w przyszłości zasady „projektowania uniwersalnego" były ważną częścią ich warsztatu pracy.

Poradnik dotyczący wyrobów budowlanych skierowany jest przede wszystkim do podmiotów wprowadzających na rynek lub udostępniających na rynku wyroby budowlane - do producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów (sprzedawców).

W części dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków zamieszczono m.in. kalkulator uzyskiwanych współczynników przenikania ciepła (Uc), kalkulator kosztów ogrzewania oraz kalkulator możliwych oszczędności wynikających z zastosowania najpopularniejszych metod dociepleń. Jest też poradnik w zakresie charakterystyki energetycznej.

Portal zawiera też informacje o kwalifikacjach zawodowych w branży budowlanej. Omawia istotne kwestie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i zawodów budowlanych w szkolnictwie zawodowym. Informacje te skierowane są przede wszystkim dla osób zainteresowanych profesjonalnym rozwojem w branżach związanych z budownictwem.

Uruchomienie portalu jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt „Opracowanie praktycznego informatora dla inwestorów w zakresie prawa budowlanego (z uwzględnieniem możliwości zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej w budynkach, w tym wprowadzenia innowacyjnych technologii)" jest realizowany przez Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

[inf. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, opr. W. Plezia]