Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Nowy chodnik w Lubli

wydrukuj
Nowy chodnik w Lubli

Zakończono budowę chodnika o długości 680 m wraz z poszerzeniem jezdni przy drodze powiatowej w Lubli. Wyznaczono i wykonano też oznakowanie przejścia dla pieszych, co poprawiło bezpieczeństwo ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszych.

Zakończyły się roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 1837 R Kołaczyce – Sieklówka-Lubla w miejscowości Lubla. Najkorzystniejszą ofertę przetargową złożył wykonawca WITMAR Sp. z o.o. z Wiśniowej, z którym została podpisana umowa wykonawcza. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.126.900 zł. Na podstawie umowy podpisanej z Wojewodą Podkarpackim zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r. w wysokości 563.450 zł. Pozostała część środków finansowych (50%) to środki własne Powiatu Strzyżowskiego.

Po realizacji zadania został oddany do użytku chodnik dla pieszych z elementami odwodnienia na długości 680 mb. Zostały też wykonane roboty nawierzchniowe związane z poszerzeniem jezdni, wyznaczono i wykonano oznakowanie przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszych, w tym dzieci i młodzieży szkolnej.

[Inf. i fot. PZD Strzyżów, opr. W. Plezia]