Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Monitoring ptaków z uwzględnieniem obszarów Natura 2000

wydrukuj
Monitoring ptaków z uwzględnieniem obszarów Natura 2000

Starosta Strzyżowski zawiadamia właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, że w roku 2021 na terenie całego kraju będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych. Obowiązek prowadzenia monitoringu przyrody wynika z art. 112 ustawy o ochronie przyrody. Prace te będą realizowane na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOS) w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) przez zewnętrznych wykonawców.

Zadanie będzie realizowane w ramach 3 projektów: „Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, lata 2020-2022”; „Monitoring gatunków roślin z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku” i „Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku”

Szczegółowe informacje w Zawiadomieniu Starosty Strzyżowskiego (załącznik nr 1) oraz na stronach internetowych: http://siedliska.gios.gov.pl, i http://monitoringptakow.gios.gov.pl/PM-GIS

[inf. Wydział OS Starostwa w Strzyżowie, opr. i fot. W. Plezia]