Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Modernizacja systemu komunikacyjnego w Powiecie Strzyżowskim

wydrukuj
Modernizacja systemu komunikacyjnego w Powiecie Strzyżowskim

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 samorząd powiatu strzyżowskiego woj. podkarpackie otrzymał dofinansowanie w kwocie 9.998.750 zł na zadanie pn.: „Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego – etap II”

W ramach tego zadania prowadzone są roboty budowlane na 9 odcinkach dróg powiatowych: 1914 R Czudec przez Rynek, 1915 R Pstrągowa – Nowa Wieś, 1320 R Cieszyna – Kamienica Górna, 1323 R Frysztak – Gogołów – Klecie, 1932 R Żarnowa – Jawornik, 1930 R Zaborów – Strzyżów, 1919 R Tułkowice przez wieś, 2405 R Jaszczurowa – Wiśniowa, 1927 R Dobrzechów – Wysoka Strzyżowska – Węglówka.

Zostanie przebudowane łącznie ponad 10 km dróg oraz wykonane 1,6 km dróg dla pieszych. Całkowita wartość planowanych robót przekroczy 13,5 mln złotych a ich zakończenie planuje się na jesień bieżącego roku.

Wykonawcą robót jest Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Krośnie, który złożył najkorzystniejszą ofertę i wyłoniony w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi roboty budowlane na ww. drogach.

[Inf. A. Wójcik, PZD Strzyżów, opr. W. Plezia]