Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

"Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego".

wydrukuj
"Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego".

Nabierają tempa roboty drogowe na zadaniu pn.: "Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego".

I tak na drodze:

DP 1917 R w Wyżnym zostały przebudowane przepusty pod korona drogi, została wzmocniona podbudowa drogi poprzez recykling głęboki na zimno z dodatkiem cementu, intensywnie postępują roboty związane z wykonaniem chodnika dla pieszych.

DP 1932 R w Jaworniku  zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Wykonawcy zostały przebudowane przepusty pod koroną drogi, została wzmocniona podbudowa drogi poprzez recykling głęboki na zimno z dodatkiem cementu, rozpoczęły się roboty związane z wykonanie chodnika z elementami odwodnienia.

DP 1935 R Konieczkowa - Lutcza  w Lutczy na odcinku 545 mb od DK 19 wykonano podbudowę drogi metodą recyklingu głębokiego na zimno z dodatkiem cementu, przebudowano przepusty pod zjazdami wraz z konserwacją rowów. Końcem miesiąca kwietnia planowane są roboty w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej i zakończenie robót na tej drodze.

DP 1938 R  Połomia – Glinik Charzewski, została sfrezowana istniejąca uszkodzona nawierzchnia bitumiczna i przygotowana do wykonania podbudowy metodą recyklingu głębokiego na zimno z dodatkiem cementu.

DP 1350 R Różanka – Grodzisko; na tej drodze rozpoczęły się roboty w zakresie przebudowy przepustów pod koroną drogi oraz poszerzenia istniejącej nawierzchni.

[oprac. PZD Strzyżów]