Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Lider samorządowych inwestycji 2017-2019

wydrukuj
Lider samorządowych inwestycji 2017-2019

Powiat Strzyżowski na 16 miejscu wśród liderów samorządowych inwestycji w Polsce w rankingu pisma „Wspólnota”, które od prawie 20 lat tworzy najbardziej przejrzyste zestawienia o stabilnej metodologii.

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” drukuje ranking inwestycyjny od prawie 20 lat. To jedno z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. Tym razem pod uwagę wzięto wydatki majątkowe poniesione przez samorządy na inwestycje w ciągu ostatnich trzech lat (2017-2019). W opublikowanym zestawieniu powiat strzyżowski sklasyfikowany został na 16 miejscu ze średnią wydatków na inwestycje per capita w zł 366,83. Jest to drugi wynik w województwie podkarpackim po powiecie bieszczadzkim (6 miejsce) z wynikiem per capita w zł 456,03.

Tak wysokie miejsce w zestawieniu spowodowane jest przede wszystkim wydatkami na inwestycję, którą od kilku lat realizował powiat strzyżowski związaną z modernizacją Szpitala Powiatowego w Strzyżowie. Był to największy, realizowany do tej pory w samorządzie powiatowym w Strzyżowie projekt inwestycyjny o wartości 25 mln zł. Środki na realizację projektu pochodziły z budżetu powiatu strzyżowskiego - 15 mln zł i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - 10 mln zł. Zakres projektu objęły rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń szpitala oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny. W efekcie prac zbudowany został m.in. nowy segment D łączący główne budynki szpitalne. Docelowo zwiększyło to powierzchnię użytkową szpitala o ok. 2000 m².

Ważną częścią składową wydatków na inwestycje samorządowe w powiecie strzyżowskim w okresie objętym rankingiem były wydatki na infrastrukturę drogową, bo to przecież krwiobieg gospodarki powiatu. Dlatego na drogi wydatkowano w ostatnim czasie sporo pieniędzy. Przede wszystkim zrealizowano budowę mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej Kożuchów – Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska w miejscowości Markuszowa za ponad 5,5 mln złotych. Ta jak i inne inwestycje drogowe realizowane są za pieniądze zarówno z budżetu powiatu jak i pozyskane z innych źródeł, w tym - aktualnie z Funduszu Dróg Samorządowych, ale też z Unii Europejskiej.

W zestawieniu „Wspólnoty” w pierwszej „setce” powiatów (na 314 w Polsce i 21 na Podkarpaciu) znalazło się oprócz powiatów bieszczadzkiego i strzyżowskiego jeszcze 9 z województwa podkarpackiego: leżajski (29), przemyski (58), ropczycko-sędziszowski (61), jarosławski (69), stalowowolski (82), lubaczowski (83), jasielski (91) i rzeszowski (99). Natomiast wśród miast powiatowych (na 267 miast powiatowych w Polsce) z Podkarpacia na miejscu 3. sklasyfikowano Stalową Wolę, a Strzyżów znalazł się na miejscu 141.

Opr. W. Plezia